W odniesieniu do Prawa Cywilnego – Prawo Własności Intelektualnej, zajmujemy się m.in:

  • Sporządzanie umów licencji na używanie znaku towarowego
  • Sporządzanie umów model-fotograf

 

Prawo Cywilne – Nieruchomości, zakres naszych usług obejmuje:

  • Sporządzanie licencji na używanie lokalu biznesowego
  • Sporządzanie umów najmu lokalu biznesowego
  • Sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego
  • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (m.in: dotycząca zaległych świadczeń z tytułu czynszu)
  • Sporządzanie dokumentów (referencji)
  • Zawiadomienia, wypowiedzenia