Oferujemy pomoc w sprawach spornych o świadczenia alimentacyjne (w tym zaległe oraz do egzekucji z tytułu zagranicznego).

Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych nie zawsze ma charakter ugodowy. Niejednokrotnie pojawia się konieczność zaangażowania właściwych organów celem ustalenia jego wysokości oraz dochodzenia urzędowego lub przymusowej egzekucji świadczeń już zasądzonych. Warto wspomnieć, iż nie istnieje podwójny obowiązek alimentacyjny, co oznacza, iż świadczenie te mogą mieć tylko jedno źródło. Co do zasady obowiązuje tu właściwość organu określona miejscem zamieszkania uprawnionego do przedmiotowego świadczenia. Należy wskazać, iż jest to również obowiązek podlegający pewnego rodzaju dynamice, to jest przy ustalaniu wysokości świadczenia bierze się pod uwagę wszelkie zmiany tak sytuacji finansowej zobowiązanego jak i zakres i uzasadnienie potrzeb samego uprawnionego. W odniesieniu do tego rodzaju świadczeń obowiązuje zasada wzajemnego uznawania roszczeń, co oznacza, iż wyroki zasądzające w tym przedmiocie wydane przez sąd jednego kraju UE są uznawane i podlegają egzekucji w innym kraju UE, według miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej z przedmiotowego tytułu.