Alimenty w uk – świadczenia alimentacyjne

Jeśli małżonkowie postanowili się rozstać, a mają pod opieką niepełnoletnie dzieci, to powinni rozwiązać kwestię płacenia alimentów na dziecko. Polacy, którzy mieszkają w UK, mogą zwrócić się po porady prawne do polskich prawników rezydujących na wyspach. Alimenty ustalone lub zasądzone na rzecz dzieci często są przedmiotem sporu, szczególnie w zakresie ich skutecznej egzekucji. Powody niepłacenia świadczeń alimentacyjnych są różne, dość często jest to złośliwość w relacjach między rodzicami, a czasem brak wystarczających środków finansowych. Najważniejsze jest dobro dziecka i rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien również przedkładać dobro dziecko ponad relacje ze współmałżonkiem. Jeśli obie strony mieszkają w UK, to powinny zdawać sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje grożą w przypadku unikania płacenia alimentów. Zjednoczone Królestwo bardzo skutecznie rozwiązało problem unikania spłaty należności alimentacyjnych, dysponuje bowiem różnymi formami do obliczania i ściągania alimentów.

Ściąganie należności alimentacyjnych w UK

Wielka Brytania jest jednym z krajów, w których różne instytucje publiczne mają szerokie uprawnienia w zakresie egzekwowania należności alimentacyjnych oraz przekazywania ich osobom uprawnionym. Dzięki takim rozwiązaniom rola sądu podczas rozwiązywania tego typu sporów jest niemalże marginalna. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, do jakiej instytucji zwrócić się o pomoc w ściąganiu należności alimentacyjnych, które nam przysługują, zasięgnijmy informacji u polskiego prawnika. W wielkich miastach UK, a zwłaszcza w Londynie, funkcjonuje szereg instytucji publicznych, które stosują różne sposoby działania w celu ścigania osób unikających płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Świadczenia alimentacyjne w UK

Każdy rodzic, rozwiedziony lub w separacji, a więc niemieszkający już we wspólnym gospodarstwie domowym – ma obowiązek prawny zapewnić dziecku wsparcie finansowe, czyli płacić alimenty.

Jeśli rodzic unika odpowiedzialności i nie płaci świadczeń alimentacyjnych, wówczas może on spodziewać się podjęcia wobec niego określonych działań prawnych, których charakter zależeć będzie od tego, czy świadczenie ustalone zostało ugodowo czy mocą decyzji administracyjnej lub sądowej.

Jeśli rodzic, któremu przyznano świadczenia alimentacyjne, chce dokładnie poznać sposoby działania uprawnionych instytucji państwowych oraz formalności, które powinien wypełnić, aby uzyskać od nich wsparcie – najlepszym kierunkiem będzie konsultacja z polskim prawnikiem. W kancelarii w UK uzyska wszelkie informacje i porady prawne oraz w razie potrzeby pomoc przy sporządzaniu stosownych pism i kierowaniu ich do odpowiednich instytucji celem wyegzekwowania alimentów.
Polski prawnik udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczeń alimentacyjnych w UK, jak również rozważy inne możliwości rozwiązania spornych kwestii.

Zasada kalkulacji alimentów w UK

Obecnie w UK na mocy ustawy o Alimentach, Emeryturach i Zabezpieczeniu Społecznym (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000) obowiązuje standardowa, jednolita zasada liczenia wysokości alimentów. W 2013 roku powstała również nowa instytucja alimentacyjna – Child Maintenance Service, która do końca 2017 roku ma zastąpić Child Support Agency. Korzystanie z tej instytucji jest płatne, co ma zachęcić rodziców, aby szukali porozumienia na podstawie nieformalnych układów, w czasie rozwodu lub podjęcia decyzji o separacji.

Komu należą się świadczenia alimentacyjne w UK?

Zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim (Children Act 1989, Załącznik 1) rodzice zobowiązani są płacić alimenty na swoje dzieci lub dzieci wychowywane w ich rodzinie, osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Rodzice mogą także płacić alimenty swoim dzieciom, które nie przekroczyły wieku 18 lat. Po przekroczeniu 18 roku życia dziecko może nadal otrzymywać alimenty od rodziców, jeśli dalej się kształci lub odbywa praktykę przygotowującą do zawodu, także w sytuacji, gdy istnieją szczególne okoliczności.
Jeśli chcemy uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat możliwości egzekwowania należności alimentacyjnych, zwróćmy się do polskiego prawnika. Wymienione instytucje publiczne, stworzone do skutecznej walki z problemem unikania świadczeń alimentacyjnych, działają nie tylko w Londynie, lecz także w innych miastach UK.