Obsługujemy postępowania w sprawach rozwodowych w trybie zaocznym, bezspornym.

Przeprowadzenie rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek małżeński trwał ponad rok może nastąpić w trybie zaocznym. Oznacza to, iż strony postępowania nie muszą stawić się na rozprawę sądową, co w znacznej mierze wpływa na ograniczenie stresu do minimum. Przeprowadzenie sprawy odbywa się wyłącznie na piśmie poprzez wymianę stosownych dokumentów z sądem rodzinnym. Postępowanie ma zasadniczo dwa etapy kończące się wydaniem wyroku nieprawomocnego oraz, po upływie 6 tygodni, wyroku prawomocnego. Z chwilą jego wydania małżeństwo zostaje prawnie rozwiązane. Niemniej, na arenie międzynarodowej, będzie ono jeszcze wymagało odpowiedniego umocowania. Następuje ono w drodze wydania przez sąd rodzinny w UK europejskiego certyfikatu, niezbędnego m.in. dla celów rejestracji zdarzenia w polskim urzędzie cywilnym, jeśli małżeństwo zawarte było w Polsce.