Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne usługi prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów klienta.

Proponujemy usługi prawne z zakresu m.in:

 • Prawo Pracy
 • Prawo Handlowe/ Elektroniczny Biznes
 • Prawo Cywilne:
  • Usługi międzynarodowy transport
  • Prawo Własności Intelektualnej
  • Usługi Budowlane
  • I inne

Prawo Pracy

 • Sporządzanie dokumentów/ umów o pracę oraz zmian umów (aneksowanie) wg ERA 1996
 • Sporządzanie umów o usługi konsultacyjne
 • Sporządzanie umów dotyczących Working Time Directive
 • Sporządzanie dokumentów uzupełniających do umów, typu informator pracowniczy “employee handbook”
 • Dokumenty referencyjne
 • Dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym (listy kontrolne)
 • Sporządzanie pisemnych ugód w razie sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą (Compromise Agreements)
 • Listy dyscyplinarne i apelacyjne
 • Listy wypowiadające umowę o prace wraz z korespondencją towarzyszącą
 • Pisemne opinie prawne oraz interpretacje
 • Sporządzanie Health and Safety Policy
 • Telefoniczny dyżur prawny

Prawo Cywilne – Elektroniczny Biznes

 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży usług oraz towarów
 • Sporządzanie umów agencyjnych
 • Sporządzanie umów dystrybucyjnych
 • Sporządzanie umów zlecenia
 • Wypowiedzenia umów
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (Terms and Conditions)
 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży domeny
 • Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)
 • Sporządzanie umów spółki partnerskiej (LLP)
 • Umowy dotyczące non-disclosure
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących interpretacji

Prawo Cywilne

 • Sporządzanie dokumentów potwierdzających istnienie długu
 • Sporządzanie ofert spłaty długu w ratach
 • Sporządzanie dokumentów promisoryjnych
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (przedsądowa)
 • Asysta w sporządzeniu dokumentacji sądowej (pozew N1) wg CPR 1998
 • Sporządzanie dokumentów poręczenia płatności/ wykonania umowy
 • Prawo Cywilne – Usługi – Międzynarodowy Transport
 • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
 • Wnioski o wydanie pojazdów
 • Aplikacje o rewizje do UKBA
 • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
 • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)

Prawo Cywilne – Usługi budowlane

 • Sporządzanie umów budowlanych (domestic environment)
 • Roszczenia/ żądania
 • Skargi
 • Wnioski
 • Wypowiedzenia

Prawo Cywilne – Prawo Własności Intelektualnej

 • Sporządzanie umów licencji na używanie znaku towarowego
 • Sporządzanie umów model-fotograf

Prawo Cywilne – Nieruchomości

 • Sporządzanie licencji na używanie lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu biznesowego
 • Sporządzanie umów najmu lokalu mieszkalnego
 • Korespondencja dochodzenia dłużniczego (m.in: dotycząca zaległych świadczeń z tytułu czynszu)
 • Sporządzanie dokumentów (referencji)
 • Zawiadomienia, wypowiedzenia

Jesteśmy kancelarią, której dotychczas zaufało wiele firm jedno i wielo osobowych . Ich sprawy zakończone zostały z sukcesem, dzięki czemu mogli oni dalej prowadzić swoją działalność bez ryzyka zachwiania ich stabilności finansowej. Więcej informacji, referencji na naszej stronie www.eurolexpartners.eu lub na Facebook.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, staramy się uświadamiać, szerzyć wiedzę w zakresie podstawowych zasad prawnych. Ponad 4000 osób/ firm obserwuje naszą stronę Od wielu lat udzielamy się pisząc artykuły do gazet polonijnych w UK.

W czasach niepewności prawno-gospodarczej ważna jest wiedza i budowanie solidnych relacji w oparciu o pracę i wynikające z niej doświadczenie. Tu nie ma miejsca na bierność i ryzyko nieuwagi.

Nasza kancelaria nie zadawała się przeciętnością. Dotychczasowe wyniki naszych działań wyraźnie wskazują, iż budowa “mostu” łączącego Polskę i UK pod względem prawno-biznesowym już się rozpoczęła i należy dbać o jej prawidłowy przebieg. To szczególnie ważne w czasach, gdy drogi wspólnoty europejskiej wydają się rozchodzić.