Potrącenia z wynagrodzenia

Jeśli pracownik zatrudniony w firmie na terenie UK zauważy nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzenia, powinien to wyjaśnić z pracodawcą. Jeśli stawka wynagrodzenia nadal się nie zgadza, warto, aby poszkodowany udał się po porady prawne do kancelarii. Polski prawnik zna doskonale rynek pracy i realia prawne obowiązujące w UK, więc z pewnością pomoże poszkodowanej osobie wyjaśnić sporną sytuację, a w skrajnych przypadkach wystąpić na drogę sądową.

Pracownicy z Polski zatrudnieni w UK, podobnie jak pracownicy z innych krajów, są chronieni przed dokonywaniem przez pracodawców nieuzasadnionych potrąceń od wynagrodzenia. Pracodawcy mogą stosować odliczenia tylko w określonych sytuacjach, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o pracę. Pracownik powinien znać swoje prawa i wiedzieć, w jakich sytuacjach pracodawca może dokonać odliczeń od jego wynagrodzenia i w jaki sposób chronić się, jeśli takie działanie pracodawcy jest nieuczciwe.

Nieprawidłowości dotyczące wynagrodzenia – co robić?

Zgodnie z prawem obowiązujących w UK nieprawidłowości w zakresie wypłat (m.in. potrącenia z wymagrodzenia) wymagają niezwłocznego zgłoszenia do pracodawcy w formie skargi. Prawo do wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych praw pracowniczych podlegających ochronie prawnej. Należy z niej odpowiednio korzystać poprzez właściwe uruchomienie procedur zmierzających do wyegzekwowania należności. Jeśli pracodawca kategorycznie odmawia wypłacenia należnej pracownikowi kwoty wynagrodzenia, wówczas nie warto zwlekać, lecz należy zwrócić się o pomoc prawną.

Czas ma tu istotne znaczenie biorąc pod uwagę przedmiot dochodzonego roszczenia, to jest środki finansowe często niezbędne do zapewnienia podstawowej egzystencji, choć nie tylko. Działania te wymagają zachowania formalności, co oznacza, że skarga powinna być zgłoszona na piśmie do odpowiedniej osoby/jednostki, niezwłocznie po tym, gdy pracownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości. Zwłoka w działaniu jest niepożądana, albowiem jak w większości przypadków, i tu obowiązują terminy przedawnienia. Przekroczenie konkretnie określonych terminów złożenia skargi może fatalnie wpłynąć na szanse skutecznego dochodzenia roszczenia przed sądem. Potrącenia pewnej sumy pieniędzy z wynagrodzenia bez wyjaśnienia pracownikowi przyczyny takiego zachowania jest co do zasady nieprawne, stąd wymaga wyjaśnienia.

Potrącenie z wynagrodzenia – napiwki

Co, jeśli pracujemy w barze na stanowisku kelnera lub barmana i szef potrąca z wynagrodzenia napiwki, które pracownicy wypracowali? Wówczas pierwszym krokiem jest rozmowa z pracodawcą celem wyjaśnienia, dlaczego zabiera napiwki. Jeśli otrzymamy od zwierzchnika wyjaśnienie, możemy ustalić, czy jego działania są zgodne z prawem.

Jeśli jednak nie otrzymamy konkretnej odpowiedzi od pracodawcy lub zwierzchnika, to pokrzywdzony pracownik powinien niezwłocznie wystosować i zgłosić skargę do pracodawcy. Jeśli i ten sposób nie przyniesie zadowalających efektów, to warto iść po porady do kancelarii prawnej. Polski prawnik na pewno wyjaśni nam, jak dalej postępować, a jeśli mieszkamy w Londynie lub w innym wielkim mieście UK, to bez problemu znajdziemy odpowiednią kancelarię.

Warto wiedzieć, że brytyjskie prawo pracy w przypadku wynagrodzenia w firmie napiwków i obowiązkowych opłat za obsługę dopuszcza pewne potrącenia. Jeśli jednak klient dobrowolnie daje napiwek gotówką za wyświadczona usługę, co do zasady należy się on pracownikowi, który go obsługiwał i wówczas pracodawca, właściciel baru ani nikt inny nie ma do niego prawa. Tu warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy o pracę oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami pracodawcy.

Kiedy pracodawca ma prawo zatrzymać napiwek?

W sytuacji, gdy napiwki zostaną skonsolidowane, to pracodawca może zatrzymać część pieniędzy, np. w celu uzupełnienia niedoborów w kasie spowodowanych złą obsługą lub źle wydaną potrawą, za którą klient nie uiścił zapłaty. Napiwki nie stanowią wynagrodzenia, lecz formę „prezentu” od zadowolonego klienta, a więc ich potrącanie nie jest co do zasady działaniem niezgodnym z prawem.

W przypadku, gdy klient płaci kartą i dolicza do rachunku dobrowolny napiwek, automatycznie staje się on własnością pracodawcy. Wówczas właściciel czy pracodawca ma prawo do zachowania tych środków lub podzielenia ich – wedle uznania – wśród pracowników. W takiej sytuacji, gdy pracownicy otrzymują od zwierzchnika część napiwków, pieniądze te stanowią dodatek do ich wynagrodzenia.