Potrącenia z wynagrodzenia

Jeśli pracownik zatrudniony w firmie na terenie UK zauważy nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzenia, powinien to wyjaśnić z pracodawcą. Jeśli stawka wynagrodzenia nadal się nie zgadza, warto, aby poszkodowany udał się po porady prawne do kancelarii. Polski prawnik zna doskonale rynek pracy i realia prawne obowiązujące w UK, więc z pewnością pomoże poszkodowanej osobie wyjaśnić sporną sytuację, a w skrajnych przypadkach wystąpić na drogę sądową.

Pracownicy z Polski zatrudnieni w UK, podobnie jak pracownicy z innych krajów, są chronieni przed dokonywaniem przez pracodawców nieuzasadnionych potrąceń od wynagrodzenia.

Pracodawca tylko w niektórych przypadkach może stosować potrącenia zgodnie z zapisami w umowie z pracownikiem. Sam pracownik powinien sumiennie analizować umowę i znać swoje prawa kiedy pracodawca może dokonać zmian do umowy bez zgody pisemnej pracownika oraz znać sposoby przed nieuczciwym działaniem pracodawcy.

Nieprawidłowości dotyczące wynagrodzenia – co robić?

Zgodnie z prawem obowiązujących w UK nieprawidłowości w zakresie wypłat (m.in. potrącenia z wynagrodzenia) wymagają niezwłocznego zgłoszenia do pracodawcy w formie skargi.

Pracownik ustawowo posiada ochronę prawną do otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Jeżeli dochodzi do naruszeń przez pracodawcę należy stosować odpowiednie procedury umożliwiające egzekucję należności. Jeśli pracodawca kategorycznie odmawia wypłacenia należnej pracownikowi kwoty wynagrodzenia, wówczas nie warto zwlekać, lecz należy zwrócić się o pomoc prawną.

Istotnym znaczeniem jest czas do podjęcia działań w dochodzeniu roszczeń pracowniczych zważywszy ze te środki finansowe mogą stawić niezbędne zabezpieczenie podstawnej egzystencji, choć nie tylko. Działania te wymagają zachowania formalności, co oznacza, że skarga powinna być zgłoszona na piśmie do odpowiedniej osoby/jednostki, niezwłocznie po tym, gdy pracownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości.  Podjęcie działań z opóźnieniem lub przekroczenie konkretnie określonych terminów złożenia skargi może fatalnie wpłynąć na szanse skutecznego dochodzenia roszczenia przed sądem. Wszelkie potracenia z wynagrodzenia bez wyjaśnienia przyczyny, bez oficjalnego zawiadomienia,  mogą być co do zasady nie prawne

Potrącenie z wynagrodzenia – napiwki

Co, jeśli pracujemy w barze na stanowisku kelnera lub barmana i szef potrąca z wynagrodzenia napiwki, które pracownicy wypracowali? Wówczas pierwszym krokiem jest rozmowa z pracodawcą celem wyjaśnienia, dlaczego zabiera napiwki. Poprzez otrzymanie wyjaśnienia oficjalna drogą , pisemna, emalowo lub inną, może ułatwić pracownikowi ocenę sytuacji oraz zweryfikować czy działania pracodawcy są zgodne z prawem.

Jeśli jednak nie otrzymamy konkretnej odpowiedzi od pracodawcy lub zwierzchnika, to pokrzywdzony pracownik powinien niezwłocznie wystosować i zgłosić skargę do pracodawcy. W sytuacji braku stanowiska pracodawcy lub dalej krzywdzącej w oczach pracownika decyzji należy bez względnej zwłoki skorzystać z porady kancelarii prawnej. Polski prawnik na pewno wyjaśni nam, jak dalej postępować, a jeśli mieszkamy w Londynie lub w innym wielkim mieście UK, to bez problemu znajdziemy odpowiednią kancelarię.

Warto wiedzieć, że brytyjskie prawo pracy w przypadku wynagrodzenia w firmie napiwków i obowiązkowych opłat za obsługę dopuszcza pewne potrącenia. Jeśli jednak klient dobrowolnie daje napiwek gotówką za wyświadczona usługę, co do zasady należy się on pracownikowi, który go obsługiwał i wówczas pracodawca, właściciel baru ani nikt inny nie ma do niego prawa. Pracodawca często stosuje i określa ww. zapisy w procedurach zewnętrznych lub regulaminach odwołujących się w umowie, z którymi warto zapoznać się w momencie podpisywania umowy z pracodawca.

Kiedy pracodawca ma prawo zatrzymać napiwek?

W sytuacji, gdy napiwki zostaną skonsolidowane, to pracodawca może zatrzymać część pieniędzy, np. w celu uzupełnienia niedoborów w kasie spowodowanych złą obsługą lub źle wydaną potrawą, za którą klient nie uiścił zapłaty. Napiwki nie stanowią wynagrodzenia, lecz formę „prezentu” od zadowolonego klienta, a więc ich potrącanie nie jest co do zasady działaniem niezgodnym z prawem.

W przypadku, gdy klient płaci kartą i dolicza do rachunku dobrowolny napiwek, automatycznie staje się on własnością pracodawcy. Wówczas właściciel czy pracodawca ma prawo do zachowania tych środków lub podzielenia ich – wedle uznania – wśród pracowników. W takiej sytuacji, gdy pracownicy otrzymują od zwierzchnika część napiwków, pieniądze te stanowią dodatek do ich wynagrodzenia.