Jesteśmy kancelarią z siedzibą w centrum Londynu, specjalizującą się w świadczeniu pomocy w procesach odzyskiwania pojazdów oraz towarów zatrzymywanych na granicy przez brytyjskie organy celne lub skarbowe. Pomagamy polskim firmom świadczącym usługi spedycji, transportu i logistyki międzynarodowej w obronie przeciw zarzutom przemytu oraz dochodzeniu praw na drodze cywilnej.

W obecnych czasach praktyka pokazuje jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie się przed poważnym zarzutem kontrabandy. Jest to możliwe poprzez należyte przygotowanie i przyjęcie zlecenia międzynarodowego transportu do Wielkiej Brytanii. Trzeba bowiem pamiętać, że działania osób trzecich o charakterze przestępczym często nakierowane są na firmy logistyczne i spedycyjne, które pozostają nieświadome istniejących zagrożeń.

Spedycja, logistyka i transport międzynarodowy – konsekwencje zatrzymań w UK

Zatrzymanie na granicy towarów, a tym samym pojazdów je przewożących, pod zarzutem przemytu (najczęściej ukrywane są towary tytoniowe) uderza głównie w przewoźników. To im stawiane są zarzuty złamania prawa transportowego: organizacji, udziału lub współudziału w przestępstwie, bo ten kto odpowiada za zlecenie najczęściej znika. Zatrzymania zazwyczaj kończą się przepadkiem mienia na rzecz państwa (UK) z jednoczesną odmową jego wydania. Poparty decyzją organu zarzut przemytu pociąga za sobą dotkliwe skutki o charakterze finansowym, którymi są kary i należne podatki. Kwoty te nierzadko sięgają milionów złotych, stawiając przewoźnika w obliczu potencjalnego bankructwa.

Zapobieganie łamaniu prawa transportowego w Wielkiej Brytanii

Aby zapobiec pociągnięciu do odpowiedzialności, przewoźnik powinien dokładnie kontrolować swoje zlecenia na spedycję i transport międzynarodowy. Prewencja już na etapie logistyki ma ogromne znaczenie, zmniejszając ryzyko zatrzymania i dalszych jego konsekwencji, które mogą mieć również charakter karny. Analiza dotychczasowych postępowań sądowych wyraźnie wskazuje na pewne mechanizmy, których świadomość może wiele zmienić i pomóc uchronić się przed zatrzymaniem w przyszłości.

To, co istotne, to właściwe przygotowanie przyjęcia zlecenia z uwzględnieniem ważnych czynników towarzyszących. Pod żadnym pozorem nie należy przyjmować zleceń bez ich kontroli lub realizować dyspozycji, co do których okoliczności wzbudzają jakąkolwiek wątpliwość. Chęć zarobku może okazać się pułapką, z której wyjście będzie bardzo trudne, a niewątpliwie kosztowne.

Pomoc prawna w procesach logistyki i spedycji

Nasze usługi nakierowane są na pomoc prawną przewoźnikom, w zakresie tak zabezpieczenia procedury zleceń, jak i skutecznego dochodzenia praw w przypadku zatrzymania pojazdów. Doradzamy w kwestii dopracowania procesów spedycji i logistyki międzynarodowej, informując klientów o najczęstszych zagrożeniach. Jeśli natomiast dojdzie do zatrzymania, działamy w ramach wewnętrznej procedury zwrotu pojazdów od organu zatrzymującego.

W przypadku decyzji odmownej, prowadzimy postępowanie w ramach prawa transportowego przed sądem (trybunałem podatkowym). Ponadto świadczymy pomoc w przygotowaniu odpowiednich, logistycznych procedur wewnętrznych, doradzamy, jak przyjąć zlecenie na transport międzynarodowy do Anglii, aby w razie problemu móc skutecznie odpierać zarzut, iż przewoźnik wiedział lub mógł wiedzieć o próbie przemytu.

Prawo transportowe – zakres działań kancelarii w Londynie

Od ponad 13 lat prowadzimy postępowania związane ze spedycją do Anglii i całego UK w trybunale podatkowym pierwszej oraz drugiej instancji. Dowodzimy, iż pojazdy, których własność przepadła z mocy prawa na rzecz państwa (UK) powinny być wydawane przewoźnikom (lub innym właścicielom) z uwagi na okoliczności.

Często skutecznie wykazujemy, iż organ państwowy w odmowie wydania pojazdu na szczeblu postępowania przedsądowego działał niezgodnie z prawem transportowym lub przyjętymi zasadami. Udowadniamy wówczas, że jego decyzja była niesłuszna i nie było do niej wystarczających podstaw.

Spedycja i transport międzynarodowy w Anglii – pomoc kancelarii

Kancelaria Euro Lex Partners to pomoc prawna w zoptymalizowaniu procesów logistyki międzynarodowej, a także w minimalizowaniu negatywnych skutków odebrania pojazdu i towaru oraz przekazaniu go na rzecz królestwa Wielkiej Brytanii.

Zajmujemy się między innymi:

  • odzyskiwaniem pojazdów zatrzymanych przez UKBA,
  • przygotowywaniem aplikacji o rewizję do UK Border Agency,
  • sporządzaniem wniosków o wydanie pojazdów używanych do spedycji,
  • składaniem apelacji do Trybunału Podatkowego oraz reprezentowaniem klientów przed tym organem,
  • sporządzaniem logistycznych i spedycyjnych procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).