Jesteśmy kancelarią prawną z siedzibą w centrum Londynu, specjalizującą się w procesach skutecznego odzyskiwania pojazdów i towarów zatrzymanych na granicy przez brytyjskie organy celne lub skarbowe. Pomagamy polskim firmom świadczącym usługi międzynarodowego transportu drogowego w dochodzeniu na drodze cywilnej swych praw w obronie przeciw zarzutom przemytu. W obecnych czasach praktyka pokazuje, jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie się przed poważnym zarzutem kontrabandy, poprzez należyte przygotowanie i przyjęcie zlecenia transportowego. Działania osób trzecich o charakterze przestępczym często nakierowane są na firmy transportowe, które nieświadome są istniejących zagrożeń. Tymczasem zatrzymanie na granicy towarów, a tym samym pojazdów je przewożących pod zarzutem przemytu (najczęściej ukrywane są towary tytoniowe) głównie uderza w przewoźników. To im stawiane są zarzuty organizacji, udziału lub współudziału w przestępstwie, bo ten kto zleca najczęściej znika. Zatrzymania zazwyczaj kończą się przepadkiem mienia na rzecz państwa (królestwa) z jednoczesną odmową jego wydania. Poparty decyzją organu zarzut przemytu pociąga za sobą dotkliwe skutki o charakterze finansowym, jakimi są kary i należne podatki. Kwoty te nierzadko sięgają milionów złotych, stawiając przewoźnika w obliczu potencjalnego bankructwa.

Prewencja ma więc ogromne znaczenie zmniejszając ryzyko zatrzymania i dalszych jego konsekwecji, które mogą również mieć charakter karny. Analiza dotychczasowych spraw sądowych wyraźnie wskazuje na pewne mechanizmy, których świadomość może wiele zmienić. To, co istotne, to należyte przygotowanie przyjęcia zlecenia z uwzględnieniem różnych, ważnych czynników towarzyszących. Pod żadnym względem nie należy przyjmować zleceń niesprawdzonych lub których okoliczności wzbudzają wątpliwości. Chęć zarobku może okazać się pułapką, z której wyjście będzie bardzo trudne a niewątpliwie kosztowne.

Nasze usługi nakierowane są na skuteczną pomoc przewoźnikom w zakresie tak zabezpieczenia procedury zleceń jak i skutecznego dochodzenia praw w przypadku zatrzymania pojazdów. Sprawy prowadzimy kompleksowo. Jeśli dojdzie do zatrzymania, działamy w ramach wewnętrznej procedury zwrotu pojazdów od organu zatrzymującego. W przypadku decyzji odmownej, prowadzimy sprawę przed sądem (trybunałem podatkowym), w tym sprawy apelacyjne. Rownież, wspieramy przewoźników w przygotowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych, doradzamy jak przyjąć zlecenie by w razie problemu, móc skutecznie odpierać zarzut, iż przewoźnik wiedział, lub mógł wiedzieć o próbie przemytu.

Od 10 lat z sukcesem prowadzimy sprawy w trybunale podatkowym pierwszej i drugiej instancji. Dowodzimy, iż pojazdy, których własność przepadła z mocy prawa na rzecz państwa (królestwa) powinny być wydawane przewoźnikom (lub innym właścicielom) z uwagi na okoliczności sprawy. Często skutecznie wykazujemy, iż organ państwowy w odmowie wydania pojazdu na szczeblu postępowania przedsądowego działał niezgodnie z prawem lub zasadami prawnymi; iż jego decyzja była niesłuszna i niesprawiedliwa

Oferujemy usługi prawne Prawo Cywilne -Międzynarodowy Transport

  • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
  • Wnioski o wydanie pojazdów
  • Aplikacje o rewizje do UKBA
  • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
  • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).