Obecnie niewiadomą pozostaje kwestia kształtu przyszłych relacji pomiędzy UK a UE. Mało prawdopodobny wydaje się scenariusz porozumienia w sprawie wolnego handlu (FTA) na wzór kanadyjski czy południowo-koreański. Inny możliwy model wzajemnych relacji to utworzenie europejskiej strefy ekonomicznej (EEA) oraz udział w europejskim porozumieniu wolnego handlu (EFTA) na wzór norweski z pełnym dostępem do wewnętrznego, jednolitego rynku europejskiego z jednoczesnym podleganiem procedurom celnym oraz standardom i regulacjom europejskim. Tu warunkiem byłoby utrzymanie wsparcia finansowego do budżetu UE oraz zapewnienie wolnego przepływu ludzi, co w świetle wyniku referendum wydaje się mało prawdopodobną opcją. Być może rozwiązaniem byłyby, na podobieństwo relacji ze Szwajcarią, umowy dwustronne, indywidualnie negocjowane w odniesieniu do określonych sektorów rynku wewnętrznego. Rozwiązanie takie zakładałoby jednak również pewne finansowe zaangażowanie w rozwój budżetu europejskiego oraz przestrzeganie określonych regulacji UE. Inną opcją w razie braku innych porozumień, byłaby unia celna na wzór turecki z dostępem do europejskiego rynku wewnętrznego w odniesieniu do towarów, w tym podleganie europejskim standardom i regulacjom, z tym że bez możliwości negocjowania umów w zakresie wolnego handlu. Ten ostatni element najmocniej przemawiałby przeciwko omawianej opcji z uwagi na postulaty głoszone przez zwolenników wyjscia ze struktur europejskich ze szczególnym naciskiem na wolność negocjowania warunków wolnego handlu. Kolejne rozwiązanie to członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO,) gdzie Wielka Brytania mogłaby negocjować korzystne dla nich warunki handlowe wprowadzając własne taryfy importowe. Nie podlegałaby ona regulacjom UE, nie musiałaby zasilać budżetu UE ale też nie miałaby dostępu do wewnętrznego runku europejskiego. Niemniej, trzeba zaznaczyć, iż finalizacja warunków członkostwa w WTO zajęłaby niewątpliwie lata, podobnie jak negocjacje umów handlowych. Tytułem przykładu, Szwajcaria negocjowała 8 lat warunki porozumienia wzajemnego z UE. Biorąc pod uwagę główny postulat kampanii na rzecz wyjścia z UE, to jest kontrola imigracji, modelem sprzyjającym pod tym względem byłoby porozumienie w sprawie wolnego handlu, unia celna, WTO oraz być może porozumienie bilateralne.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie zobowiązań, którego dynamika wymaga uważnej, bieżącej analizy zmieniających sie przepisów prawnych. Ponieważ działamy na rynku angielskim, nasza uwaga skupia się na prawie angielskim z odpowiednim uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. W związku z nadchodzącym kolejnym etapem skomplikowanego procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE i planowanymi znaczącymi zmianami w zakresie ustawodawstwa, nasze działania skupiają się na obserwacji i notowaniu zmian oraz ich wdrażaniu celem zapewnienia kompatybilności. Naszym celem jest świadczenie i utrzymanie usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy usługi prawne Prawo Cywilne -Międzynarodowy Transport

  • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
  • Wnioski o wydanie pojazdów
  • Aplikacje o rewizje do UKBA
  • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
  • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)