Kształt przyszłej  relacji pomiędzy UE a UK, obecne pozostawię w kwestii prawnej i ekonomicznej niekształtowany i niepewny.  Mało prawdopodobny wydaje się scenariusz porozumienia w sprawie wolnego handlu (FTA) na wzór kanadyjski czy południowo-koreański. Model inny to wzajemna relacja po utworzeniu europejskiej strefy ekonomicznej (EEA) i  udział w europejskim porozumieniu wolnego handlu (EFTA). Jest to wzór norweski z dostępem do wewnętrznego, rynku europejskiego z równoczesnym i jednoczesnym podleganiem według procedur celnych oraz standardom i regulacjom europejskim. Tu warunkiem byłoby utrzymanie wsparcia finansowego do budżetu UE oraz zapewnienie wolnego przepływu ludzi, co w świetle wyniku referendum wydaje się mało prawdopodobną opcją. Być może rozwiązaniem byłyby, na podobieństwo relacji ze Szwajcarią, umowy dwustronne, indywidualnie negocjowane w odniesieniu do określonych sektorów rynku wewnętrznego. Rozwiązanie takie zakładałoby jednak również pewne finansowe zaangażowanie w rozwój budżetu europejskiego oraz przestrzeganie określonych regulacji EU. Rozważana jest również opcja wzór Turecki- w razie braku innych porozumień, z dostępem do europejskiego rynku wewnętrznego m.in. do towarów, i w tym podleganie standardom i regulacjom EU, ale bez możliwości negocjowania umów w zakresie wolnego handlu. Ten ostatni element najmocniej przemawiałby przeciwko omawianej opcji z uwagi na postulaty głoszone przez zwolenników wyjścia ze struktur europejskich ze szczególnym naciskiem na wolność negocjowania warunków wolnego handlu. Kolejne rozwiązanie to członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO,) gdzie Wielka Brytania mogłaby negocjować korzystne dla nich warunki handlowe wprowadzając własne taryfy importowe. Nie podlegałaby ona regulacjom EU, jednakże zasilała by  budżetu EU ale nie miałaby dostępu do wew. runku europejskiego. Niemniej, trzeba zaznaczyć, iż finalizacja warunków członkostwa w WTO zajęłaby niewątpliwie lata, podobnie jak negocjacje umów handlowych. Tytułem przykładu, Szwajcaria negocjowała 8 lat warunki porozumienia wzajemnego z UE. W odniesieniu do głównego postulatu kampanii związanej z wyjście z EU m.in  kontrolą imigracji, odpowiednim lub i sprzyjającym pod tym względem mogłyby być np. porozumienie bilateralne lub w porozumienie w sprawie wolnego handlu, unia celna, WTO.

Ze względu na dynamikę i rozwój przepisów prawnych, kancelaria uważnie śledzi i dostosowuje narzędzia prawne do wymogów rynku.  Ponieważ działamy na rynku angielskim, nasza uwaga skupia się na prawie angielskim z odpowiednim uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. Świadczymy usługi na wysokim poziomie w odniesieniu do kolejnych etapów skomplikowanego procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur EU oraz znaczącymi zmianami w zakresie ustawodawstwa. Skupiamy się na obserwacji i wdrażaniu przepisów, narzędzi w celu zapewnienia kompatybilności prawnej.

Oferujemy usługi prawne Prawo Cywilne -Międzynarodowy Transport

  • Odzyskiwanie pojazdów zatrzymanych przez UKBA
  • Wnioski o wydanie pojazdów
  • Aplikacje o rewizje do UKBA
  • Apelacje do/ reprezentacja przed Tax Tribunal
  • Sporządzanie procedur wewnętrznych dla firmy wg Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)