Porady prawne dla Polaków mieszkających w UK

Prawo administracyjne jest jedną z gałęzi prawa, z którą spotykamy się najczęściej, załatwiając sprawy w urzędach czy organach administracji państwowej. Polscy prawnicy z naszej kancelarii w Londynie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej dla Polaków mieszkających i pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizujemy się między innymi w gałęzi prawa administracyjnego, cywilnego.

Wyjeżdżając za granicę, można napotkać problemy związane nie tylko z barierą językową, ale też przepisami odrębnymi i innymi od tych, które są nam znane w Polsce. Trzeba bowiem pamiętać, iż system prawny Wielkiej Brytanii jest całkowicie inny od tego obowiązującego w Polsce. W Wielkiej Brytanii obowiązuje system prawa zwyczajowego. Jeśli tylko mamy wątpliwości, czy jakiekolwiek działania są legalne, czy wnioski napisane są prawidłowo lub czy umowa została zawarta w sposób ważny i warto zwrócić się o pomoc do prawnika.

W zakresie prawa administracyjnego oferujemy w naszej kancelarii między innymi pomoc w tworzeniu pism, wniosków, w tym skarg i odwołań czy reprezentowania naszych klientów przed instytucjami takimi jak urząd skarbowy, urząd celny, właściwe organy odwoławcze, czy inne organy administracji państwowej w UK.

Polacy przebywający na terenie Wielkiej Brytanii bardzo często potrzebują konsultacji w zakresie prawa angielskiego i jego respektowania na terenie UK. Takiej porady prawnej udziela nasz polski prawnik z kancelarii w Londynie, który zna realia i praktyczne aspekty regulacji prawnych w UK. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasi prawnicy mówią biegle zarówno po polsku (bardzo często jest to ich rodzinny język), jak i po angielsku, ale też doskonale znają meandry prawa brytyjskiego. Prawo pracy, prawo cywilne czy administracyjne nie stanowią dla nich żadnego problemu.

Jeśli tylko potrzebujesz wsparcia w załatwieniu sprawy w urzędzie czy w sądzie, nasz prawnik z UK może reprezentować klientów w sprawach wymagających zastępstwa przed brytyjskimi sądami. Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu wniosków, opinii prawnych, odwołań itp.

Do podstawowych usług, które świadczymy w zakresie prawa administracyjnego należy udzielanie porad, wydawanie pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowanie klientów przed uprawnionymi organami. Konsultujemy też zawarte już wcześniej umowy i doradzamy w zakresie ich egzekwowania.

Jeśli masz problem prawny czy administracyjny, potrzebujesz porady, stworzenia pisma czy reprezentacji, nasi polscy prawnicy pomogą Ci w sprawach sądowo-administracyjnych.

Co może dla Ciebie zrobić polski prawnik z naszej kancelarii?

Oferujemy usługi:

  • sporządzania wniosków w sprawach administracyjnych,
  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,
  • pisania skarg do właściwych organów państwowych, w tym do rzeczników sprawujących kontrolę nad niektórymi instytucjami,
  • analiz powstałych już wcześniej dokumentów,
  • reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi czy organami państwowymi.
  • Polski prawnik w UK może też udzielać porad w sprawach związanych z nieprawidłowym wydaniem decyzji administracyjnej. W tym zakresie świadczymy usługi pisania i kierowania wniosków o zmianę decyzji, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o sprostowanie decyzji.

Nasze bogate doświadczenie, dwujęzyczność i znajomość przepisów prawa polskiego i brytyjskiego sprawiają, że jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i rodzinnego. Jeśli tylko masz wątpliwości odnośnie ważności jakiegoś dokumentu, nie wahaj się zwrócić się do nas o pomoc.