Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne analizy prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów małych i średnich firm.

Dodatkowo zakres usług wzbogaciliśmy o m.in:

  • Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne
  • Sporządzanie marketingowych planów strategicznych oraz biznesowych m.in.:
  • Szczegółowe plany rozwoju firmy
  • Zestawienia finansowe „Profit & Loss” (Bilans zysków i strat), „Balance Sheet” (Aktywa i pasywa firmy), „Cash Flow Projection („Przepływ gotówki) oraz „Break-even Analysis” ( Analiza opłacalności)
  • Wizualizacje raportów (diagramy i tabele)
  • Analizy SWOT, TOWS
  • Prognozy finansowe firmy (krótko i długo-terminowe)