Niesłuszne zwolnienie z pracy

W życiu zawodowym różnie bywa. Zwłaszcza za granicą, pomimo stabilnego zajęcia możemy znaleźć się na zawodowym zakręcie. Czasem bywa tak, że pracownik faktycznie nie spełnia oczekiwań pracodawcy albo lekceważy powierzone mu obowiązki. Jednak zdarzają się również sytuacje, w których pracodawca niesłusznie zwolni pracownika, nie bacząc na to, czy jego działania są zgodne z prawem. Polacy, którzy mieszkają na stałe w UK, doświadczają takich sytuacji wielokrotnie i niestety często bywają bezradni wobec zaistniałych zdarzeń. Warto zastanowić się, jak sobie radzić w takiej niełatwej chwili.

Zwolnienie z pracy w UK bywa dość częstym zjawiskiem. Wystarczy, że pracodawca znajdzie tańszą siłę roboczą i podziękuje za dotychczasową pracę lojalnemu i dobremu pracownikowi. Co wówczas zrobić? Warto zasięgnąć porady prawnika, którzy zna się na zawiłościach brytyjskiego prawa i powinien nas wspierać w tej trudnej, choć niekoniecznie przesądzonej już sprawie. Polski prawnik w UK lub okolicach, zaznajomiony z przepisami prawa obowiązującego w UK, na pewno będzie właściwym kierunkiem działania.
Warto rozejrzeć się po okolicy lub zapytać o porady prawne znajomych, a na pewno znajdzie się osoba, która wskaże dobrego polskiego prawnika działającego na terenie UK.

Jak bronić swoich praw?

Wykazanie niesłusznego zwolnienia z pracy w UK w postępowaniu sądowym nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ono pełnego zaangażowania prawnika i zastosowania odpowiednich testów, na podstawie obowiązujących aktów prawnych, m.in. Employment Rights Act 1996 oraz orzeczeń sądowych (case law). Porady prawne nigdy nie były tanie, ale zazwyczaj pomagają nam walczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli czujemy się poszkodowani przez nieuczciwego pracodawcę.
Złożoność zagadnienia polega na konieczności wykazania przez polskiego prawnika w UK, iż zastosowana przez pracodawcę podstawa zwolnienia wykroczyła poza zakres dozwolony prawem, oraz, iż pracodawca działał w sposób niesłuszny, to jest nie dopełniając odpowiednich praktyk czy procedur. Jeśli mieszkamy w stolicy Zjednoczonego Królestwa, to powinno być nam łatwiej znaleźć właściwego adwokata. Polski prawnik w Londynie na pewno z uwagą i zaangażowaniem przystąpi do działania, aby pomóc nam rozwikłać ten trudny problem. Doświadczony adwokat uważnie przeanalizuje całą zaistniałą sytuację, warto oczywiście, abyśmy wyjaśnili mu wszelkie okoliczności dotyczące zwolnienia z pracy w UK.

Walka na argumenty

Powyższe wymaga dobrze przygotowanej bazy dowodowej oraz spójnie dobranych argumentów pasujących do indywidualnych okoliczności danej sprawy. Skuteczne dowodzenie sprawy prowadzić może do przywrócenia do pracy i/lub zasądzenia odpowiedniego odszkodowania, realnie odzwierciedlającego poniesione i/lub przyszłe straty.
Jednym ze sposobów zwolnienia pracownika jest redukcja stanowiska pracy. Redukcja etatu w znaczeniu prawnym, w przeciwieństwie do rozumienia potocznego, wymaga ścisłego odniesienia do przepisów. W większości przypadków redukcja, czyli zwolnienie z pracy, następuje w sytuacjach, w których pracodawca rzeczywiście zaprzestaje prowadzenia działalności, całkowicie albo w określonym sektorze zatrudnienia, w danym miejscu lub gdy zmienia się zapotrzebowanie na dany rodzaj pracy. Są również przypadki takiej reorganizacji pracodawcy, które wprawdzie nie mieszczą się w definicji ustawowej redukcji, jednak są obiektywnie uzasadnione pewnymi „istotnymi przyczynami”.

Redukcja etatu

Redukcja pracownika, który zatrudniony był u danego pracodawcy nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata, pociąga za sobą ustawowy obowiązek wypłaty odprawy redukcyjnej poza innymi świadczeniami należnymi z tytułu zatrudnienia. Na terenie UK obowiązuje maksymalna kwota odprawy, która co roku ulega zmianie. Warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy o pracę, która może odrębnie regulować zasady i tryb procedury redukcyjnej, może także gwarantować wyższą odprawę od tej należnej ustawowo. Dodatkowo, jeśli pracodawca wypowiada pracownikowi umowę na podstawie redukcji bez zachowania okresu wypowiedzenia, to jest z naruszeniem umowy o pracę, wówczas powstaje dodatkowe roszczenie pieniężne.