Czy warto zawierać formalne umowy? Jaką powinna ona przybrać formę oraz co ważne w jej treści? Te i podobne im pytania zapewne nie raz i niejeden z nas zada. Odpowiedź generalna jest prosta, mianowicie nie tylko warto ale należy ustalenia „przypieczętować” formą umowy pisemnej. Co do szczegołów, sprawa nie wygląda już tak prosto, albowiem wymaga ona uwzględnienia indywidualnych okoliczności.

Umowa w formie pisemnej, należycie aneksowana ma walor dowodowy o istotnym znaczeniu na wypadek sporu. Pamiętajmy, iż często jego okoliczności trudne będą do przewidzenia jeszcze na etapie negocjacji czy zawierania umowy. Entuzjazm towarzyszący zawarciu umowy może być wszechogarniający, jednakże profesjonalne i rozważne podejście do tematu zwykle pozwoli nam uniknąć problemów. Stąd też, mając na uwadze możliwość pojawienia się komplikacji w czasie realizacji umowy, należy odpowiednio wcześnie zabezpieczyć swoją pozycję. Pośpiech, ustne ustalenia, przyjmowanie dodatkowych zleceń w ramach istniejącej umowy i/lub nowych zleceń często kończą się źle, zwłaszcza finansowo. Efekt może być taki, iż albo nie będziemy w stanie dotrzymać terminu umowy albo wykonamy ją wadliwie, czego skutkiem może być wypowiedzenie umowy i roszczenie tytułem odszkodowania.

Jeśli chcemy by umowa przynosiła oczekiwane zyski a nie straty, zachowajmy należytą ostrożność podejmując właściwe kroki tak przygotowawczo-zabezpieczające jak i dalsze, już na etapie wykonywania umowy.

Zakres naszych usług prawnych obejmuje m.in:

 • Sporządzanie umów dotyczacych sprzedaży usług oraz towarów
 • Sporządzanie umów agencyjnych
 • Sporządzanie umów dystrybucyjnych
 • Sporządzanie umów zlecenia
 • Wypowiedzenia umów
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (Terms and Conditions)
 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży domeny
 • Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)
 • Sporządzanie umów spółki partnerskiej (LLP)
 • Umowy dotyczące non-disclosure
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących interpretacji