Czy warto zawierać formalne umowy? Jaką powinna ona przybrać formę oraz co ważne w jej treści? Te i podobne im pytania zapewne nie raz i niejeden z nas zada. Odpowiedź generalna jest prosta, mianowicie nie tylko warto ale należy ustalenia „przypieczętować” formą umowy pisemnej. Co do szczegółów, sprawa nie wygląda już tak prosto, albowiem wymaga ona uwzględnienia indywidualnych okoliczności.

Umowa w formie pisemnej, należycie aneksowana ma walor dowodowy o istotnym znaczeniu na wypadek sporu. Okoliczności sporu bardzo często nie są do przewidzenia na etapie negocjacji czy przed podpisaniem umowy, kontraktu. Entuzjazm towarzyszący zawarciu umowy może być wszechogarniający, jednakże profesjonalne i rozważne podejście do tematu zwykle pozwoli nam uniknąć problemów.  Mając na uwagę możliwość pojawienia się kwestii spornych, komplikacji w czasie realizacji kontraktu, zleceniobiorca powinien wcześniej zabezpieczyć swoje stanowisko poprzez pisemne zapisy w umowie. Wszelkie ustalenia ustne, pospiech w realizacji zlecenia, usługi dla zleceniodawcy, może być podyktowany sytuacja w której zleceniobiorca nie będzie mógł dotrzymać terminu umowy, lub wykona usługi, lub wykona usługę nieprawidłowo , tj. wadliwie co może spowodować ze strona (zleceniodawca) wypowie umowę. To w konsekwencji będzie skutkowało roszczeniem o odszkodowanie.

Jeśli chcemy by umowa przynosiła oczekiwane zyski a nie straty, zachowajmy należytą ostrożność podejmując właściwe kroki tak przygotowawczo-zabezpieczające jak i dalsze, już na etapie wykonywania umowy.

Zakres naszych usług prawnych obejmuje m.in:

 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży usług oraz towarów
 • Sporządzanie umów agencyjnych
 • Sporządzanie umów dystrybucyjnych
 • Sporządzanie umów zlecenia
 • Wypowiedzenia umów
 • Sporządzanie ogólnych warunków umów (Terms and Conditions)
 • Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży domeny
 • Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD)
 • Sporządzanie umów spółki partnerskiej (LLP)
 • Umowy dotyczące non-disclosure
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących interpretacji