Zdarza się, że w naszym codziennym życiu, w sytuacjach konfliktowych na różnych płaszczyznach, jesteśmy zmuszeni podjąć działania związane ze znajomością przepisów. W takich sytuacjach naturalnym wydaje się poszukiwanie porad u specjalistów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków przebywającym lub pracującym na terenie Zjednoczonego Królestwa, świadczymy usługi w zakresie brytyjskiego ustawodawstwa cywilnego i pracowniczego, które różni się znacząco od polskiego. Polski prawnik w UK świadczy usługi zgodnie z brytyjskim systemem.

Usługi

Obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy mogą wzbudzać wątpliwości w interpretacji wśród polskich Klientów. Oferujemy im w takich sytuacjach porady oraz pomoc w sporządzeniu umów, pism procesowych i różnego typu dokumentów prawnych. Sporządzamy pisma urzędowe przedsądowe, procesowe, a także opracowujemy oświadczenia strony na potrzeby postępowania przed sądem lub innym organem państwowym. Na prośbę Klienta przygotujemy wnioski, skargi, odwołania w postępowaniach o różnym charakterze, m. in. wnioski dowodowe, odwołania od decyzji urzędów. Formułujemy skargi na warunki panujące w miejscu pracy czy na działania urzędników lub instytucji, kierowane do właściwych organów kontrolnych, rzeczników, regulatorów.

Przygotowanie sprawy

Wiele zależy od dobrego przygotowania sprawy, zanim wniesie się nią do sądu. Rozpatrujemy sprawy, co do ich zasadności w świetle posiadanych dowodów i argumentów obu stron. Analizujemy zebrany materiał dowodowy oraz obiektywnie go oceniamy.

Polscy prawnicy w Wielkiej Brytanii

Świadczymy usługi Rodakom, prowadząc różnorodne sprawy. Działamy na rzecz naszych Klientów, reprezentując ich podczas procesów w sądach, udzielając porad oraz formułując pisma, wnioski i dokumenty prawne. Znajomość prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa i standardów proceduralnych pozwala naszym pracownikom na branie udziału w procedurach, sporządzanie umów czy pism procesowych niezbędnych do funkcjonowania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii.