Zdarzenia życia codziennego wymagają podejmowania różnych czynności, w tym działań związanych ze znajomością przepisów prawa. Działamy na terenie UK zgodnie z brytyjskim prawem, więc doskonale znamy przepisy w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Jako, że regulacje prawne często budzą pewne wątpliwości wśród naszych Klientów, staramy się wyręczać ich w sporządzaniu umów oraz różnego typu dokumentów prawnych. Oferujemy szeroki zakres usług, obejmujący: porady prawne, sporządzamy pisma urzędowe przed-sądowe, procesowe; opracowujemy oświadczenia na potrzeby postępowań sądowych oraz przed właściwymi organami państwowymi lub innymi; przygotowujemy wnioski, skargi i odwołania w różnych postępowaniach, przykładowo: wnioski dowodowe; skargi w miejscu pracy (grievance) lub na czynności urzędników/ instytucji do właściwych organów (np. Rzecznik, Regulator), odwołania od decyzji (np. urzędu w sprawie odmowy przyznania, wycofania lub zwrotu nadpłaty zasiłku).

Jeśli mieszkają Państwo w Londynie lub na terenie UK, to prowadzimy wszelkie sprawy, zawsze działając na rzecz naszych Klientów, dbając o ich dobre imię oraz reprezentując ich w sądach brytyjskich. Kluczem naszego sukcesu jest zespół doświadczonych prawników znających doskonale przepisy prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz obowiązujące tu standardy proceduralne. Polski prawnik w Londynie zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa i pomoże w sprawdzaniu lub sporządzaniu umów, oraz wszelkiego rodzaju pism niezbędnych do funkcjonowania i pracy na terenie UK.