Czy jesteś ofiarą złego traktowania i dyskryminacji w pracy w UK? Skontaktuj się z nami, aby podjąć kroki prawne przeciwko niesprawiedliwości której doświadczasz

 

Dyskryminacja w pracy w uk

Skuteczne wykazanie bezprawnych działań o charakterze dyskryminacyjnym wymaga ścisłego zastosowania odpowiednich przepisów prawnych oraz celnego odniesienia do właściwych orzeczeń sądowych. Jest to zadanie niezwykle skomplikowane z uwagi na możliwą wielowymiarowość i/lub wielopłaszczyznowość zagadnień, które mogą pojawić się w opisie faktycznego stanu sprawy.

Przejawy dyskryminacji w pracy
Dyskryminacja w pracy to zjawisko występujące nie tylko w naszym rodzimym kraju, lecz również poza jego granicami. Znaczna część rodaków mieszkających na co dzień w UK może spotkać się ze zjawiskiem nietolerancji, a nawet dyskryminacji w pracy. Czasem wynika to z faktu niezrozumienia potrzeb ludzi, którzy z powodów ekonomicznych musieli opuścić ojczyznę, jak również z ksenofobii.

Niejeden polski prawnik z UK spotkał się z tym problemem lub podjął się występowania w sprawie osoby dyskryminowanej w pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa.

O dyskryminacji Polaków w Wielkiej Brytanii można usłyszeć coraz częściej. Pozornie wydaje się, że nic się nie dzieje, a jednak ten problem istnieje i należy mu przeciwdziałać. Polacy rezydujący ma wyspach w większości przypadków nie zamierzają wracać do Polski, choć nie zawsze ich rzeczywistość wygląda pięknie i różowo.

Zazwyczaj polscy pracownicy są chętnie zatrudniani i bardzo dobrze oceniani przez brytyjskich pracodawców. Jesteśmy postrzegani jako rzetelni, pracowici i profesjonalni pracownicy, lojalni wobec pracodawcy i chętni do długotrwałej współpracy. Przemawiają za tym względy ekonomiczne: satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz dobre warunki pracy. A jednak również na brytyjskim rynku pojawiają się zjawiska dyskryminacji w pracy. Polak pracujący w UK może się poczuć zupełnie bezradny w momencie, gdy doświadcza zjawiska dyskryminacji.

 

Nierówne traktowanie w pracy

Zdarza się, że Polacy i inni zatrudnieni obcokrajowcy traktowani są gorzej od pracowników, którzy są obywatelami Wielkiej Brytanii. Nasi rodacy bywają czasem lekceważeni lub poniżani w pracy. Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie na tym samym stanowisku co ich koledzy z brytyjskim obywatelstwem, choć wykonują dokładnie tę samą pracę.

Co zrobić w sytuacji, w której jesteśmy wyraźnie dyskryminowani?

Najlepiej po takich przykrych doświadczeniach nie zwlekać i udać się do polskiego prawnika. W Londynie oraz innych dużych miastach UK już od kilku lat działają kancelarie adwokackie zatrudniające prawników z Polski. Jeśli udamy się do adwokata po porady prawne, aby lepiej poznać obowiązujące w UK prawo, to o z pewnością będziemy mogli w przyszłości skutecznie przeciwdziałać aktom dyskryminacji w pracy.

Obecnie w UK pracuje i mieszka na stałe tak wielu Polaków, że warto przeciwstawiać się wszelkiej dyskryminacji w pracy, zgłaszając konkretne przypadki bezpośrednio pracodawcy lub – jeśli to on zawinił – zwracając się o pomoc do prawnika.

Dyskryminacja w ujęciu prawnym to pojęcie wymagające wykazania spełnienia określonych przesłanek prawnych, aby udowodnić zasadność dochodzonych roszczeń. To również często zjawisko o poważnych skutkach, zarówno dla pracownika – ofiary, ciemiężcy oraz pracodawcy, a niejednokrotnie również dla osób trzecich. W praktyce naszej kancelarii najczęściej dochodzone przypadki dyskryminacji to zdarzenia motywowane narodowością, płcią, wiekiem czy niepełnosprawnością.

Problem dyskryminacji jest na Wyspach dość powszechny i przejawia się w dyskryminacji nie tylko w pracy, lecz również w życiu społecznym. Zdarzają się przypadki dyskryminacji ze względu na kolor skóry, odmienną orientację seksualną, płeć, jak również ze względu na wiek oraz ciążę. Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z dyskryminacją w miejscu pracy, wie, jak ciężko poradzić sobie z taką sytuacją.

Z uwagi na powagę zarzutów, wszelkie przypadki bezprawnych działań/ zaniechań o charakterze dyskryminacyjnym winny być niezwłocznie zgłaszane do pracodawcy w formie pisemnej skargi. Jeśli mimo podjętych działań nie dojdzie do porozumienia w sprawie, wówczas należy w odpowiednim czasie podjąć właściwe kroki prawne przed odpowiednimi organami prawnymi celem skutecznego dochodzenia roszczeń.

Osoba dyskryminowana jest często bezradna, zwłaszcza, gdy atakującym jest jej szef. Pozostali podwładni najczęściej biernie przyglądają się aktom dyskryminacji i nie mają odwagi obronić prześladowanego w obawy o utratę pracy. Często zdarza się tak, że dyskryminowana osoba, pozostawiona bez wsparcia innych pracowników, decyduje się na odejście z pracy. Dyskryminacja w pracy może działać bardzo destrukcyjnie na psychikę, dlatego warto wiedzieć, jak sobie z tym problemem poradzić.

Jednym z przejawów dyskryminacji w pracy jest nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracodawca lub zwierzchnik nie ma prawa dzielić swoich podwładnych na równych i równiejszych, co oznacza, że wszyscy pracownicy powinni być jednakowo traktowani oraz mieć takie same szanse na awans. Zawsze, gdy pracodawca traktuje kogoś gorzej z powodów niezgodnych z prawem, można zgłosić to do sądu. Najlepiej jednak skorzystać z fachowej pomocy i porady prawnej doświadczonego polskiego prawnika, który również mieszka i pracuje w UK.

Skontaktuj się z nami jeśli doświadczasz dyskryminacji w miejscu pracy – POMOŻEMY !

Zjawisko „dyskryminacji pośredniej” w UK

Pracodawca ma jednak prawo do pośredniej dyskryminacji pracowników w pewnych konkretnych sytuacjach. Przykładowo pracodawca może wymagać od pracowników noszenia konkretnej fryzury, ogolenia brody oraz wąsów, jeżeli ich posiadanie będzie niezgodne z zasadami higieny panującymi w danej pracy (np. kelnerzy wydający posiłki).

Warto pamiętać, że żaden pracownik nie może być poniżany w miejscu pracy. Takie prawo zapewnia między innymi ustawa Equality Act 2010. Zabrania ona nierównego traktowania pracowników, pomagając im jednocześnie wyrównać swoje możliwości.

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek, płeć, wyznanie czy orientację seksualną pracownika jest karalna. Każdy pracownik, który ma podstawy twierdzić, że ktoś dopuścił się w stosunku do niego dyskryminacji, powinien zwrócić się o pomoc do sądu pracy. Jeśli sprawia nam to trudność, zwróćmy się najpierw po porady prawne do kancelarii.

Jestem polskim prawnikiem w UK, jestem gotowy aby zawalczyć o Twoją sprawiedliwość !

Jeśli szukasz pomocy aby dostać odszkodowanie za dyskryminacje w miejscu pracy w UK, skontaktuj się z nami już dziś !