Profesjonalne porady prawne w Londynie

Wśród dziedzin prawa, w których pomagamy Polakom mieszkającym, pracującym lub prowadzącym interesy w UK jest prawo pracy. Oferujemy w tym zakresie m.in. profesjonalne porady prawne w Londynie, gdzie mieści się nasza kancelaria. Czeka tu prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie, u którego można zasięgnąć opinii w nurtujących kwestiach. Jego zadaniem jest doradzenie klientowi oraz przygotowanie na jego potrzeby niezbędnych dokumentów. Mogą to być wnioski, skargi, interpretacje, opinie, umowy lub inne pisma. Dzięki poradom prawnym, które oferujemy, można zyskać odpowiednią wiedzę i uniknąć niepotrzebnych komplikacji prawnych. Niewystarczająca znajomość języka angielskiego czy przepisów prawa może doprowadzić do problemów, które rozstrzygane będą na drodze sądowej. Dlatego konsultacja z prawnikiem jest wskazana przy każdej wątpliwości o charakterze prawnym.

Prawo pracy w UK, podobnie jak w innych państwach, chroni zarówno interesy pracowników, jak i pracodawców. Jak się poruszać po przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z angielskim pracodawcą lub pracownikiem? W tym pomóc mogą właśnie porady prawne, które świadczymy w Londynie.

Dobry prawnik od prawa pracy w UK

W zakresie prawa pracy w Wielkiej Brytanii reprezentujemy interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jak pokazuje nasza praktyka – przed Trybunałem Pracy lub Trybunałem Apelacyjnym prowadzimy wiele spraw związanych z nie przestrzeganiem przepisów zarówno ze strony jednych, jak i drugich. Niesłuszne zwolnienia, dyskryminacja w pracy, to kilka przykładowych sytuacji, jakie mają swój finał w sądzie. Obu stronom możemy pomóc np. zawrzeć ugodę w przypadku jakiejś konfliktowej sprawy, dzięki czemu uniknie się wniesienia roszczenia i kontynuacji sprawy w sądzie. Wypłacenie odszkodowania pracownikowi i podpisanie umowy kompromisowej zapewni obu stronom spokój. Prawnik od prawa pracy może również dopilnować, aby obie strony zobowiązały się do wystawienia sobie wzajemnie referencji, jeśli będzie taka potrzeba.

Prawo pracy w Anglii – prawnik dla pracownika

W jakich kwestiach może pomóc pracownikom nasz prawnik specjalizujący się w prawie pracy? Oto kilka przykładowych spraw:

 • niesłuszne i bezprawne zwolnienie z pracy,
 • redukcja etatów,
 • dyskryminacja z powodów rasowych, narodowościowych lub wynikających z orientacji seksualnej lub płci,
 • bullying – prześladowanie psychiczne lub fizyczne pracowników,
 • potrącenia z pensji niezgodne z prawem,
 • wiktymizacja – czyli z powodu wyrządzonej krzywdy moralnej, materialnej lub psychicznej,
 • zmuszania, poddawania lub wymuszania uległości i oddania się sprawcy w sferze psychicznej, fizycznej i materialnej.

Nasza pomoc dotyczy również wszelkich innych spraw, które wiążą się z naruszeniem praw lub godności pracownika w obszarze prawa pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Pracownik może liczyć na reprezentowanie go przez naszego prawnika przed Trybunałem Pracy od chwili wniesienia pozwu aż po zakończenie sprawy i egzekucję zasądzonej od pracodawcy kwoty odszkodowania.

Prawnik w Londynie dla pracodawcy

Ponieważ prawo pracy w UK to jeden z filarów świadczonych przez nas usług, na profesjonalną pomoc prawnika może liczyć każdy polski pracodawca, prowadzący działalność na terenie Anglii. Co możemy zaproponować? Oprócz porad prawnych w kwestiach związanych z prawem pracy obowiązującym w UK, oferujemy również reprezentację pracodawców przed Trybunałami Pracy. Nasza oferta dedykowana jest zarówno małych, średnim, jak i dużym firmom z Wielkiej Brytanii. Pracodawcy mogą więc liczyć na nasze wsparcie w sprawach dotyczących:

 • zatrudniania pracowników,
 • zwalniania pracowników,
 • przygotowania umów o pracę,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • procedur dyscyplinarnych,
 • procedur zażaleniowych,
 • procedur dotyczących równouprawnienia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie problemy natury prawnej z pracownikami, wpływają zazwyczaj negatywnie na codziennie funkcjonowanie firmy i stosunki międzyludzkie. Prawnik od prawa pracy jest specjalistą, który może pomóc je jak najszybciej i najefektowniej rozwiązać. Nasza kancelaria reprezentuje pracodawców w sposób rzetelny i kompleksowy. Jednocześnie prawnik, który prowadzi daną sprawę zapewnia pełną dyskrecję.

Każdy pracownik i pracodawca może liczyć z naszej strony na porady prawne w Londynie, sporządzanie wszelkich pism oraz skuteczną i profesjonalną reprezentację przed organami sądowymi w Anglii. Zapraszamy na konsultacje!