Pomoc prawna w Londynie

Wśród dziedzin, w których pomagamy Polakom mieszkającym i zatrudnionym lub prowadzącym interesy w UK, jest prawo pracy. Zapewniamy m.in. porady adwokata w Londynie, gdzie mieści się nasza kancelaria. Wspieramy klientów także w związku z sytuacją spowodowaną przez brexit.

Naszym zadaniem jest doradzenie klientowi oraz przygotowanie na jego potrzeby niezbędnych dokumentów. Mogą to być wnioski, skargi, interpretacje, opinie, umowy lub inne pisma, dotyczące na przykład niesłusznego zwolnienia z pracy w UK albo bullyingu. Dzięki pomocy prawnej klient zyskuje odpowiednią wiedzę i unika niepotrzebnych komplikacji. Niewystarczająca znajomość języka angielskiego czy przepisów mogłaby bowiem doprowadzić do problemów rozstrzyganych na drodze sądowej. Konsultacja z adwokatem jest więc wskazana przy każdej wątpliwości dotyczącej prawa pracy czy innej dziedziny.

Wsparcie polskiego adwokata w Anglii

Prawo pracy w Anglii, podobnie jak w innych państwach, chroni zarówno interesy tych, którzy zatrudniają, jak i tych, którzy są zatrudniani. Jak się poruszać po przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza gdy podpisało się umowę z firmą z Londynu. W takim przypadku przydaje się właśnie doradztwo i pomoc prawna w UK.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie pracy w Anglii. Przed pierwszej lub drugiej instancji prowadzimy wiele postępowań związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, zarówno ze strony właścicieli firm, jak i osób w nich zatrudnionych. Niesłuszne zwolnienie z pracy w Anglii albo dyskryminacja to przykładowe sytuacje, które mają swój finał w sądzie.

Adwokat może jednak pomóc zawrzeć ugodę w przypadku sporu, dzięki czemu uniknie się wniesienia roszczenia i kontynuacji postępowania w sądzie. Wypłacenie odszkodowania podwładnemu i podpisanie umowy kompromisowej zapewni obu stronom spokój. Pomoc prawna może również spowodować, że obie strony zobowiążą się do wystawienia wzajemnych referencji, jeśli będzie taka potrzeba.

Prawo pracy w Anglii – adwokat dla osoby zatrudnionej

W jakich kwestiach osobie zatrudnionej może przydać się pomoc adwokata? Oto kilka przykładowych przyczyn sporów na drodze sądowej i przedsądowej:

 • niesłuszne zwolnienie z pracy,
 • redukcja etatów,
 • dyskryminacja z powodów rasowych, narodowościowych lub wynikających z orientacji seksualnej lub płci,
 • bullying – prześladowanie psychiczne lub fizyczne osoby zatrudnionej,
 • niezgodne z przepisami potrącenia z pensji,
 • wiktymizacja – czyli z powodu wyrządzonej krzywdy moralnej, materialnej lub psychicznej,
 • zmuszanie, poddawanie lub wymuszanie uległości i oddania się sprawcy w sferze psychicznej, fizycznej i materialnej.

Pomoc adwokata w tym zakresie dotyczy również wszelkich innych kwestii, które wiążą się z naruszeniem godności osoby zatrudnionej w obszarze prawa pracy na terenie UK. Jeśli jesteś w jednej z takich sytuacji, zostałeś niesłusznie zwolniony lub masz do czynienia z dyskryminacją, możesz skontaktować się z adwokatem w Anglii. Będzie Cię reprezentował przed odpowiednim trybunałem, od chwili wniesienia pozwu aż po zakończenie postępowania i egzekucję zasądzonej od pracodawcy kwoty odszkodowania.

Adwokat w Londynie dla właściciela firmy

Ponieważ prawo pracy w UK to jeden z filarów działalności naszej kancelarii, świadczymy pomoc dla każdego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność na terenie Anglii. Co możemy zaproponować? Oprócz konsultacji i porad zapewniamy reprezentację pracodawców przed odpowiednimi organami władzy. Nasze usługi przeznaczone są zarówno dla małych, średnich, jak i dużych firm z Anglii (pomijając Irlandie i Szkocje). Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na naszą pomoc w kwestiach dotyczących:

 • zatrudniania i zwalniania personelu,
 • przygotowania umów,
 • przestrzegania przepisów BHP,
 • procedur dyscyplinarnych i zażaleniowych,
 • procedur dotyczących równouprawnienia.

Rozumiemy, że wszelkie problemy związane z kwestiami personalnymi, wpływają zazwyczaj negatywnie na codziennie funkcjonowanie firmy i stosunki międzyludzkie. Adwokat specjalizujący się w przepisach dotyczących pracy może wesprzeć klientów w znalezieniu właściwego rozwiązania konfliktu. Nasza kancelaria reprezentuje właścicieli firm, zapewniając im odpowiednią dyskrecję i pozostając do dyspozycji przez cały czas świadczenia usług.

Każdy zatrudniony i zatrudniający może liczyć z naszej strony na doradztwo i pomoc adwokata w Londynie, sporządzanie wszelkich pism, konsultację w sprawie brexitu oraz reprezentację przed organami sądowymi w Anglii.