W większości przypadków Polacy zatrudnieni w angielskich firmach są zadowoleni z zapewnianych im warunków. Takie sytuacje, jak dyskryminacja w pracy w UK zdarzają się jednak co jakiś czas. Nierówne traktowanie podwładnych oznacza często brak szans na awans, niższe zarobki, ograniczenie różnych przywilejów z tytułu zatrudnienia itd. Takie postępowanie bardzo często wpływa destrukcyjnie na psychikę osoby dyskryminowanej.

Wówczas dobrym pomysłem jest znalezienie prawnika w Anglii, który specjalizuje się w ochronie osób zatrudnionych i ich interesów. Porady kancelarii Euro Lex Partners w UK są przeznaczone dla wszystkich, których spotkał taki właśnie problem i nie wiedzą, jak dać sobie z nim dalej radę, jakie przysługują im prawa i ochrona, a także, w jaki sposób można uzyskać zadośćuczynienie za poniesione krzywdy moralne i finansowe.

Kiedy przyda się w pracy ochrona prawna?

Dyskryminacja w pracy w UK może dotyczyć bardzo różnych kwestii. Przykładowo podyktowana jest względami:

  • rasowymi,
  • narodowościowymi,
  • płci,
  • wyznaniowymi i przekonaniowymi,
  • nierównych płac,
  • a nawet ciążą czy urlopem macierzyńskim,
  • nierównych płac,
  • a nawet ciążą czy urlopem macierzyńskim.

Bez względu na rodzaj dyskryminacji w pracy, prawnik jest w stanie zapewnić klientowi odpowiednie wsparcie. Zgłoszenie się po pomoc i ochronę do prawnika to często pierwszy krok w dochodzeniu swoich racji.

Pomoc prawna w drodze po zadośćuczynienie

Jeśli przełożony lub inna osoba upatrzy sobie ofiarę, może zacząć ją dyskryminować na różnych frontach. To bardzo trudna sytuacja dla osoby, która jest upokarzana psychicznie. Często sama się poddaje i zwalnia z danej firmy, uznając to za najlepszy środek ochrony własnej godności. A przecież może o nią powalczyć, nie dopuszczając by dyskryminujący pozostał bezkarny.

Jeśli przełożony lub ktokolwiek inny traktuje osobę zatrudnioną niezgodnie z prawem, zawsze można wystąpić na drogę sądową i zapewnić sobie w ten sposób właściwą ochronę. Warto jednak wiedzieć, że o roszczenia z tytułu dyskryminacji w pracy w UK można ubiegać się nie później niż trzy miesiące od daty zdarzenia. Jeśli termin jest zachowany, możliwa jest walka o odszkodowanie za poniesione straty moralne i inne.

Ochrona osoby zatrudnionej w Anglii

Żadna osoba zatrudniona nie powinna być poniżana i gorzej traktowana. Nie ma znaczenia, czy masz umowę w niepełnym wymiarze godzin czy też na czas określony – w pracy powinieneś być traktowany równie dobrze, jak inni. Jeśli nie są respektowane Twoje statutowe prawa, to wówczas możesz skorzystać z przysługującej Ci drogi sądowej i ochronić nie tylko siebie, ale zapobiec podobnym zrachowaniom w stosunku do innych osób w przyszłości.

Jeśli zmagasz się z takim problemem i nie wiesz, co dalej zrobić, nasza kancelaria w Londynie zapewnia porady w języku polskim lub angielskim. Ponadto prowadzimy dla klientów postępowania przed Trybunałem Pracy lub Trybunałem Apelacyjnym (jeśli któraś ze stron nie zgadza się z zasądzonym wyrokiem).