Mimo iż w większości przypadków angielscy pracodawcy dobrze oceniają pracę Polaków, to jednak takie sytuacje jak dyskryminacja w pracy w UK zdarzają się co jakiś czas. Nierówne traktowanie pracowników oznacza często brak szans na awans, niższe zarobki, ograniczenie różnych przywilejów pracowniczych itd. Takie postępowanie bardzo często wpływa destrukcyjnie na psychikę dyskryminowanego pracownika. Wówczas przyda się z pewnością pomoc prawnika, który specjalizuje się w prawie pracy. Porady prawne w Londynie są naszą propozycją dla wszystkich pracowników, których spotkał taki właśnie problem i nie wiedzą, jak sobie dalej dać z nim radę, jakie przysługują im prawa i w jaki sposób można uzyskać zadośćuczynienie za poniesione krzywdy moralne i finansowe.

Dyskryminacja w pracy w UK może dotyczyć kwestii:

 • rasowych,
 • narodowościowych,
 • płci,
 • wieku,
 • koloru skóry,
 • ciąży,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • niepełnosprawności,
 • sytuacji etnicznej,
 • wyznawanej religii,
 • przekonań,
 • orientacji seksualnej,
 • stanu cywilnego,
 • przeprowadzonego zabiegu zamiany płci.

Dyskryminacją w pracy będzie też żądanie od pracownika zgolenia np. wąsów czy brody, jeśli nie wymagają tego zasady higieny obowiązujące w miejscu zatrudnienia. Każda z wymienionych powyżej form nierównego traktowania pracownika jest karalna. Bez względu na rodzaj dyskryminacji w pracy nasz prawnik specjalizujący się w zakresie prawa pracy, może pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego klienta, który zgłosi się z takim właśnie problemem.

Pomoc prawna w drodze po zadośćuczynienie
Jeśli przełożony lub inna osoba upatrzy sobie ofiarę, może zacząć ją dyskryminować na różnych frontach. To bardzo trudna sytuacja dla osoby, która jest upokarzana psychicznie. Często sama się poddaje i zwalnia z pracy. A przecież może powalczyć o swoje prawa i swoją godność. Porady prawne, które świadczymy w Londynie są właśnie okazją do tego, aby obronić się z pomocą specjalisty. Jeśli pracodawca lub ktokolwiek inny traktuje pracownika niezgodnie z prawem, zawsze można wystąpić na drogę sądową. Warto jednak wiedzieć, że o roszczenia z tytułu dyskryminacji w pracy w UK można ubiegać się nie później niż trzy lata od daty zdarzenia. Jeśli termin jest zachowany – wówczas możliwa jest walka o odszkodowanie za poniesione straty moralne i inne. Zadośćuczynienie wypłacane jest tylko w przypadku spraw wygranych.

Z dobrym prawnikiem osiągnięcie tego celu jak najbardziej możliwe. Żaden pracownik nie powinien być poniżany i gorzej traktowany. Nie ma znaczenia, czy pracujesz w niepełnym wymiarze godzin czy też Jesteś zatrudniony na czas określony – pracodawca powinien traktować Cię tak samo równo, jak innych. Jeśli nie respektuje Twoich statutowych praw pracowniczych, to wówczas możesz skorzystać z przysługującej Ci drogi prawnej.

Jeśli zmagasz się z takim właśnie problemem i nie wiesz, co dalej zrobić – zapraszamy do naszej kancelarii w Londynie po porady prawne, których udzielamy w języku polskim. Możesz też liczyć na to, że poprowadzimy Twoją sprawę przed Trybunałem Pracy lub Trybunałem Apelacyjnym – jeśli Ty lub osoba, która dyskryminowała Cię w pracy nie zgadza się z zasądzonym wyrokiem.