Proponujemy naszym klientom usługi analizy i sporządzania umów w obrocie cywilno-prawnym oraz sporządzania pism, oświadczeń, wniosków, skarg, odwołań i opinii prawnych.

Prawidłowo sporządzona umowa ma potencjał gwarancji należytego uregulowania stosunków prawnych pomiędzy jej stronami. W zależności od zapotrzebowania, sporządzamy umowy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych instrukcji zlecającego odnoszących się do jej specyficznego przedmiotu. Głównym celem jest odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta oraz zapewnienie właściwych mechanizmów ochrony przed ewentualnym sporem i/lub skutecznych metod dochodzenia roszczeń w razie sporu. Oferujemy również analizę umów pod kątem ich zupełności/ adekwatności do jej przedmiotu, w tym wnioskowanie w zakresie proponowanych zmian dyktowanych indywidualnymi okolicznościami sprawy (np. w przedmiocie dodatkowego lub dalszego zabezpieczenia interesów strony, rozwiązania umowy, trybu rozwiązywania sporów, jurysdykcji, prawa właściwe do rozstrzygania sporów, itp)