Oferujemy reprezentację i zastępstwo w postępowaniach przed organami państwowymi, w tym przed Trubunałem Podatkowym (first-Tier Tribunal) oraz innymi właściwymi sądami, w przedmiocie decyzji dotyczących zasiłków, nadpłat, socjalnych przydziałów lokalowych oraz innych z zakresu publicznej pomocy państwowej.

Regulacja stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu wymaga konsekwencji działania. Jeśli więc sprawa wymaga podjęcia działań, należy to uczynić bez zbędnej zwłoki w odpowiedniej formie. Idealnie, jeśli sprawa zakończy się wymianą pism, typu wniosek-decyzja; skarga/ odwołanie-decyzja. Nie zawsze niestety rozpoczęty proces kończy się na etapie polubownym, wobec czego sprawę należy kontynuować w oparciu o wcześniej prezentowane rozbudowane argumenty. Brak kontynuacji działań to przede wszystkim strata uprzednio zaangażowanego czasu a jednocześnie, i przede wszystkim, utrata szansy rozstrzygania sprawy. Dlatego też oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prowadzenia spraw na etapie wstępno-rozpoznawczym, to jest z udziałem zainteresowanego organu/ instytucji oraz w postępowaniu wyższej instancji, to jest z udziałem niezależnych organów, właściwych do rozstrzygania określonego rodzaju spraw i sporów.