Reprezentacja w sądzie

Większość z nas ma świadomość możliwości dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Czasem jest to jedynie formalność, lecz w wielu przypadkach, gdy obie strony sporu walczą o swoje prawa, proces może trwać bardzo długo, a jego efekty nie zawsze mogą okazać się satysfakcjonujące. Czasem wystarczy jednak udać się do prawnika, aby uzyskać porady prawne, które pozwolą nam przeanalizować sporną kwestię i podjąć decyzję, w jaki sposób najkorzystniej ją rozstrzygnąć.

Jeśli mają Państwo problem z polubownym rozwiązaniem sprawy spornej z pracodawcą, pracownikiem, kontrahentem, podwykonawcą lub innym współpracownikiem, prędzej czy później może to zakończyć się sprawą sądową. Niejednokrotnie człowiek bywa w takiej sytuacji niepewny, a nawet zaniepokojony rozwojem sytuacji, gdyż nie posiada odpowiedniej znajomości przepisów prawnych ani procedur. Nawet jeśli jest pewien swoich racji, to ma sporo obaw odnośnie rozstrzygnięcia spornej kwestii.

Co wówczas robić? Warto zwrócić się do prawnika, który doskonale zna obowiązujące w sądzie procedury, dzięki czemu potrafi ocenić szansę powodzenia sprawy i doradzić jaką strategię postępowania przyjąć. Zasięgnięcie porady prawnej to pierwszy krok, który powinniśmy wykonać.

Reprezentacja w sądzie przez prawnika to najlepsze możliwe rozwiązanie, które pozwoli nam zaoszczędzić nerwów i rozsądnie podejść do tego tematu.

Sprawa sądowa – pomoc prawna w UK

Prawo obowiązujące poza granicami Polski przysparza dodatkowych kłopotów, więc jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, z pewnością przyda Ci się polski prawnik. W UK obowiązuje bowiem prawo, które od lat strzeże praw swoich obywateli i nieraz okazuje się bardzo pomocne w różnego typu sporach. Jednak przeciętny obywatel oraz rezydent mieszkający na wyspach nie zna prawa brytyjskiego na tyle, aby sam dochodzić swoich praw w brytyjskim sądzie.

Jeśli mieszkamy w stolicy Wielkiej Brytanii, znalezienie odpowiedniego prawnika nie powinno być trudne, gdyż w ciągu ostatniej dekady wielu Polaków zdecydowało się zamieszkać na stałe w UK, a wśród nich wielu doświadczonych prawników działających aktywnie na wyspach brytyjskich.

Polski prawnik w Londynie z doświadczeniem i znakomitą znajomością przepisów regulujących brytyjskie prawo nie tylko da nam poczucie bezpieczeństwa, ale również zapewni właściwą opiekę prawną, służąc fachowymi radami i doświadczeniem w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami.

Porady prawne na terenie UK

Jeśli potrzebują Państwo reprezentacji w sądzie, to chętnie przybliżymy cały proces, aby później mogli się Państwo lepiej odnaleźć się w tej niełatwej sytuacji. Możemy poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w reprezentacji Klientów w sądzie w UK oraz sukcesami odniesionymi w wyniku przeprowadzonych spraw.

Ze względu na różnice w zakresie procedur obowiązujących w polskich i brytyjskich sądach, warto przybliżyć Państwu ten temat. Istotne będzie zrozumienie zasad działania, które stosuje się w brytyjskich sądach, jak również tryb pracy sędziów w UK. Brytyjski system prawny, zbudowany w oparciu o wielowiekową tradycję, zasadniczo różni się w pewnych kwestiach od prawa polskiego. Powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie, gdy mamy doświadczenie w z zakresie funkcjonowania polskiego prawa.

Terminy przedawnienia spraw

Warto zwrócić uwagę na kwestie odnoszące się do terminów przedawnienia. Polski prawnik w UK na pewno poinformuje nas na wstępie jak to działa. Spór powinien mieścić się w ustawowym terminie, który jest przewidziany do wniesienia sprawy do sądu. W kwestiach spornych dotyczących prawa pracy wynosi on co do zasady 3 miesiące, zaś w sprawach wynikających z umów cywilnych – 6 lat. Należy to konsekwentnie sprawdzić, gdyż jeśli dany termin już upłynął to nie możemy dochodzić swoich praw w brytyjskim sądzie, chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające wyjątek od zasady. Jeśli ustawowy czas złożenia pozwu już minął, to co do zasady, zostanie on odrzucony bez rozpatrzenia.

Koszty sądowe w Wielkiej Brytanii

Niemniej istotną sprawą są koszty sądowe, które poniesie osoba korzystająca z pomocy prawnej polskiego prawnika w UK w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania sądowego. Warto je dobrze rozważyć w kontekście oceny ryzyka, w razie walki o swoje prawa na terytorium Wielkiej Brytanii. Powinni liczyć się Państwo ze znacznym wydatkiem.

Najpierw należy uiścić opłatę za wniesienie pozwu, a kolejne koszty dotyczą dalszych czynności postępowania w procesie sądowym, m.in. za rozprawę sądową. Kolejnym niebagatelnym kosztem jest reprezentacja w sądzie przez prawnika. Należy pamiętać, iż nie zawsze te ostatnie koszty podlegają zwrotowi, nawet w przypadku wygrania sprawy.

Macie również Państwo możliwość uzyskania od sądu zwolnienia z opłat, całkowitego lub częściowego, jeśli uzasadnia to sytuacja materialna. Istnieje również opcja skorzystania z usług firmy działającej w oparciu o zasadę tzw. „no win no fee”, ale jeśli zdecydujecie się na taka opcję, to zaleca się bardzo uważnie przeczytać zawartą umowę przed jej podpisaniem. Bywają przypadki, gdy pewne koszty są jednak naliczanie, więc warto być tego świadomym.

Jeśli uważają Państwo, że Wasza sprawa ma duże szanse powodzenia, a po analizie kosztów okaże się, że wartość roszczenia przewyższa koszty prawnika, to warto skorzystać z pomocy polskiego prawnika w UK.

Na sali sądowej w UK

Spotkanie na sali sądowej bywa dla większości z nas sporym wyzwaniem. Warto zastanowić się, czego Państwo oczekują i jak długo są skłonni czekać za pożądany rezultat. Zazwyczaj kluczem do osiągnięcia sukcesu, czyli wygranej, jest odpowiednie przygotowanie się do sprawy.

Zadaniem osoby reprezentującej stronę sporu jest czynny udział w procesie. Nie wystarczy tylko pobieżne przedstawienie niezbędnych dokumentów dotyczących sprawy i zgłoszenie świadków, gdyż sędzia rzadko aktywnie prowadzi sprawę. Należy zaangażować się w sprawę, zaprezentować argumenty odpowiednio poparte dowodami, aby przekonać wymiar sprawiedliwości, że racja jest po Państwa stronie. Każda ze stron ma szansę przedstawienia swoich argumentów i od ich siły może zależeć ostateczny werdykt sędziego.

Nawet w przypadku spraw pozornie nie budzących wątpliwości, po czyjej stronie jest racja, zdarza się, że po przesłuchaniu obu stron konfliktu sąd ma znacznie więcej wątpliwości niż przez rozpoczęciem sprawy. Dlatego niezmiernie ważne jest dobre przygotowanie się do procesu, a w wielu przypadkach zwrócenie się o pomoc do kancelarii prawnej. Polski prawnik działający w Londynie lub na terenie całego Zjednoczonego Królestwa na pewno wykaże się do świadczeniem i podpowie nas jaką strategię warto obrać.

W niektórych sprawach wystarczy tylko kilka porad prawnych oraz sugestii w zakresie zasad postępowania przed brytyjskim sądem.
Kolejną ważną kwestią jest fakt, że w postępowaniu w sprawach cywilnych, strona nie musi udowodnić swoich racji ponad wszelką wątpliwość („beyond reasonable doubts”), a jedynie wykazać je na zasadzie prawdopodobieństwa. Natomiast w przypadku spraw karnych osoba, której zarzuca się czyn karalny, powinna udowodnić swoje racje ponad wszelką wątpliwość. Powinniśmy umieć to wykazać przed sądem podczas postępowania na sali sądowej. W przypadkach skomplikowanych sporów, w których obie strony mocno bronią swoich racji, warto skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej, w tym również udzielenia prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania naszej osoby w sądzie.

Polski prawnik w UK wie, na co należy zwrócić uwagę i o co zadbać przed udziałem w rozprawie sądowej. Duże znaczenie dla powodzenia sprawy ma przygotowanie dokumentów niezbędnych do jej zbadania, w tym szczegółowa analiza dostępnych w sprawie dowodów. Przydadzą się również: chronologiczny opis sprawy oraz oświadczenia śwaidków (tzw. „witness statement”) oraz starannie wyważone argumenty, aby nie pominąć żadnej ważnej kwestii (tzw. „skeleton argument”). Szczegółowe przygotowanie sprawy może znacząco wpłynąć na jej szanse powodzenia i korzystne rozstrzygnięcie.