Realizujemy usługi prawne w sprawach mieszkaniowych z właścicielami/ zarządcami nieruchomości, właściwymi organami państwowymi w przedmiocie respektowanie praw lokatorskich zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w UK i w EU. Sprawy dotyczą m.in. zabezpieczeń i zwrotu depozytu, wypowiadania umów, prewencji i roszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych (housing disrepair).

Najem lokalu mieszkalnego najczęściej dokonuje się poprzez wstąpienie w pisemną umowę najmu, tzw. assured shorthold tenancy z równoczesną wpłatą depozytu rentowego. Ścisłym wymogom i regulacjom prawnym podlega nie tylko sama umowa ale sposób rozwiązani umowy i sposób zabezpieczenia depozytu. Prawo zwyczajowe (common law) odnosi się do zakresu i praw i obowiązku  stron najmu, daje to możliwość implikacji prawa na równej mocy z podpisana umową.