Umowy cywilne

Zdarzenia życia codziennego wymagają podejmowania różnych czynności, w tym działań związanych ze znajomością przepisów prawa. Działamy na terenie UK zgodnie z brytyjskim prawem, więc doskonale znamy przepisy w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii.

Jako, że regulacje prawne często budzą pewne wątpliwości wśród naszych Klientów, staramy się wyręczać ich w sporządzaniu umów oraz różnego typu dokumentów prawnych. Oferujemy szeroki zakres usług, obejmujący: porady prawne, sporządzamy pisma urzędowe przed-sądowe, procesowe; opracowujemy oświadczenia na potrzeby postępowań sądowych oraz przed właściwymi organami państwowymi lub innymi; przygotowujemy wnioski, skargi i odwołania w różnych postępowaniach, przykładowo: wnioski dowodowe; skargi w miejscu pracy (grievance) lub na czynności urzędników/ instytucji do właściwych organów (np. Rzecznik, Regulator), odwołania od decyzji (np. urzędu w sprawie odmowy przyznania, wycofania lub zwrotu nadpłaty zasiłku).

Jeśli mieszkają Państwo w Londynie lub na terenie UK, to prowadzimy wszelkie sprawy, zawsze działając na rzecz naszych Klientów, dbając o ich dobre imię oraz reprezentując ich w sądach brytyjskich. Kluczem naszego sukcesu jest zespół doświadczonych prawników znających doskonale przepisy prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz obowiązujące tu standardy proceduralne. Polski prawnik w Londynie zapewni Państwu poczucie bezpieczeństwa i pomoże w sprawdzaniu lub sporządzaniu umów, oraz wszelkiego rodzaju pism niezbędnych do funkcjonowania i pracy na terenie UK.

Jak sporządzać umowy cywilne w UK?

Jeśli kiedykolwiek podpisywałeś w UK umowę cywilną, to dobrze wiesz, że wymaga ona nie tylko dobrej znajomości języka angielskiego, lecz także doskonałej znajomości prawa. Dlatego przy zawieraniu ważnych umów cywilnych warto zwrócić się do polskiego prawnika z UK. Prawnik przeanalizuje warunki zawarte w umowie pod kątem poprawności oraz doradzi nam ewentualne zmiany, tak aby umowa była nie tylko zgodna z prawem, lecz również korzystna dla nas.

Jeśli w wyniku zawarcia umowy cywilnej druga strona nie wywiązuje się z swoich zobowiązań, to również warto zgłosić się do polskiego prawnika celem zasięgnięcia porady prawnej. Nie wszyscy mamy świadomość, że prawo obowiązujące w UK w pewnych regulacjach zasadniczo różni się od prawa polskiego i warto wziąć to pod uwagę również podczas podpisywania umów cywilnych.
Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy prawnej w UK w języku polskim, to zgłoś się do nas. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy chcesz podjąć pracę lub współpracę i potrzebujesz wzoru umowy, lecz również, gdy prowadzisz działalność w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług lub w innym przedmiocie obrotu.

Konsekwencje złamania warunków umowy cywilnej w UK

W sytuacjach, w których niewywiązanie się z umowy cywilnej jednej ze stron niesie poważne konsekwencje, można wyjaśnić i rozstrzygnąć spór na korzyść osoby poszkodowanej tylko wówczas, gdy obowiązująca umowa została sporządzona zgodnie z prawem.

Sporządzanie umowy zawsze warto skonsultować z prawnikiem, aby później w razie niewypełnienia jej warunków, stanowiła podstawę do konkretnych roszczeń. Polski prawnik, który mieszka na stałe w UK, zweryfikuje treść i warunki umowy w taki sposób, aby była zgodna z literą obowiązującego prawa uwzględniając wszelkie konsekwencje, które grożą w przypadku niedopełnienia jej warunków.