O czym warto pamiętać, wynajmując mieszkanie w UK?

Wybierając się do pracy za granicę, warto podjąć stosowne kroki, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie naszej sytuacji prawnej. Polacy podejmujący pracę w Londynie mogą napotykać na różne problemy natury prawnej. Jednym z nich może być prawo mieszkaniowe. Jadąc do pracy za granicę, pracownik najczęściej zmuszony jest wynająć mieszkanie. Nasi polscy prawnicy realizują zarówno w Londynie, jak i w pozostałej części UK, usługi związane z kompleksowym doradztwem w zakresie wynajmu mieszkania, podpisania umowy, a w razie ewentualnych problemów z doradztwem w zakresie prawa mieszkaniowego.

Zajmujemy się wsparciem klientów w razie problemów związanych z umowami najmu z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, świadczymy usługi w zakresie reprezentacji przed właściwymi organami prawnymi. Jeśli masz problem związany z zawarcie, interpretacją lub wykonaniem umowy najmu, zwróć się po poradę prawną do jednego z naszych polskich prawników w Londynie.

W jakich sprawach doradzają polscy prawnicy?

Polski prawnik pomoże klientowi na miejscu w Londynie lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, rozwiązać wszelkie sprawy dotyczące najmu lokalu m.in. zawierania umów najmu, zabezpieczeń depozytu, wypowiadania umów czy w przedmiocieroszczeń z tytułu szkód mieszkaniowych (tzw. „housing disrepair”)

Jak poprawnie zawrzeć umowę najmu?
Kiedy decydujemy się wynająć mieszkanie za granicą, najbezpieczniej jest zasięgnąć porady prawnej u polskiego prawnika. Dzięki temu unikniemy pomyłek wynikających z nieznajomości języka i prawa, które mogą nas potem kosztować wiele stresu i pieniędzy. Polscy prawnicy w Londynie pomagają rodakom w sprawach najmu lokali mieszkalnych.

W zakresie ich kompetencji należy sprawdzenie i pisemnej umowy najmu. Warto pamiętać, iż co do zasady, właściciel lokalu mieszkalnego zobowiązany jest prawnie do zabezpieczenia depozytu, tym samym musi od dopełnić ściśle określonych formalności, pod rygorem zapłaty kompensaty na rzecz najemcy. Umowie najmu winny być zawarte czytelne zapisy m.in. dotyczące wysokości depozytu, jego zabezpieczenia oraz trybu rozwiązania umowy, w tym zwrotu kaucji.

Dlaczego nie powinno się zawierać umów na własną rękę. Czy rzeczywiście warto zasięgnąć porady polskiego prawnika w UK? Zdecydowanie tak. Nasi polscy prawnicy, pracujący w UK czy w samym Londynie, nie tylko znają dogłębnie miejscowe prawo, ale też nie mają problemów językowych, które mogłyby generować dodatkowe kłopoty.

W momencie, kiedy najemca spotyka się z problemem dotyczącym prawa mieszkaniowego, problem ten najczęściej związany jest z naprawami czy innymi nakładami na nieruchomość, sposobem rozwiązania umowy najmu oraz zabezpieczeniem lub odzyskaniem depozytu. Polski prawnik, sporządzając lub zatwierdzając umowę najmu, zwróci uwagę na specyficzne zapisy w niej zawarte.

Jeśli natomiast problem pojawi się już w trakcie trwania umowy, a właściciel lub zarządca nieruchomości będzie chciał wyegzekwować swoje prawa, nasi polscy prawnicy w UK udzielą wszelkich wskazówek dotyczących sposobu wywiązania się z umowy. W skrajnym przypadku pomogą również poprowadzić sprawę, czy będą reprezentować klienta przed sądem.

W tym ostatnim przypadku konieczna będzie indywidualna analiza sprawy, ponowne sprawdzenie warunków umowy, kwestii depozytu rentowego czy ewentualnych naruszeń umowy. Ponieważ kwestia depozytu rentowego czy wywiązania się z umowy jest ściśle regulowana przepisami prawnymi, konsekwencje jej naruszenia mogą być bardzo dotkliwe finansowo.

Nie ulega wątpliwości, że każdy kraj ma swoje odrębne przepisy, dotyczące prawa mieszkaniowego, których przeciętny człowiek nie tylko nie zna, ale często nawet nie wie, gdzie ich szukać. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do nas o poradę prawną. Nasi najlepsi prawnicy doradzą Ci w zakresie zawierania umów i nie tylko.