Jak przeprowadzić rozwód w UK?

Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa, z którą nasi polscy prawnicy w Londynie mają najczęściej do czynienia. W naszej kancelarii zajmujemy się kompleksowym doradztwem i reprezentacją przed sądami w sprawach rozwodów za porozumieniem stron, zarówno jeśli chodzi o przepisy prawa angielskiego,  jak i polskiego.

Porady prawne w kancelarii w Londynie udzielane są w takich sprawach jak: rozwód za porozumieniem stron (orzekany w trybie administracyjnym), roszczenia alimentacyjne (decyzje, postępowanie egzekucyjne).

Dlaczego to właśnie polski prawnik z naszej kancelarii powinien reprezentować Polaków w sprawach rodzinnych, które toczą się przed sądem w Londynie?

Nasi prawnicy posiadają nie tylko bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim kwalifikacje do reprezentowania klientów przed kilkoma jurysdykcjami

Do najczęstszych spraw, które trafiają do naszych prawników z kancelarii w Londynie, należą te, w których chodzi o prawo pracy oraz sprawy rozwodowe. Postępowanie rozwodowe może być przeprowadzone na terenie UK niezależnie od tego, gdzie zostało zawarte małżeństwo.

Ponieważ do przeprowadzenia rozwodu pomiędzy małżonkami, których związek trwał dłużej niż rok, nie jest konieczne stawiennictwo stron na sali sądowej, sprawa może być przeprowadzona w trybie zaocznym. Prawnik kieruje na piśmie dokumenty do sądu rodzinnego w UK, po czym następuje dwuetapowe postępowanie rozwodowe. Jeśli wszystko przebiega sprawnie, a małżonkowie są zgodni, po upływie 6 tygodni następuje uprawomocnienie wyroku.