Jak przeprowadzić rozwód w UK?

Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa, z którą nasi polscy prawnicy w Londynie mają najczęściej do czynienia. W naszej kancelarii zajmujemy się kompleksowym doradztwem i reprezentacją przed sądami w sprawach rozwodów za porozumieniem stron, zarówno jeśli chodzi o przepisy prawa angielskiego,  jak i polskiego.

Porady prawne w kancelarii w Londynie udzielane są w takich sprawach jak: rozwód za porozumieniem stron (orzekany w trybie administracyjnym), roszczenia alimentacyjne (decyzje, postępowanie egzekucyjne).

Dlaczego to właśnie polski prawnik z naszej kancelarii powinien reprezentować Polaków w sprawach rodzinnych, które toczą się przed sądem w Londynie?

Nasi prawnicy posiadają nie tylko bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim kwalifikacje do reprezentowania klientów przed kilkoma jurysdykcjami.

Do najczęstszych spraw, które trafiają do naszych prawników z kancelarii w Londynie, należą te, w których chodzi o prawo pracy oraz sprawy rozwodowe. Samo rozwód, czy postępowanie rozwodowe co do zasady możemy przeprowadzić w Anglii bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa tj., w  innym kraju. W zawiązku z trybem administracyjnym, przy zgodnym rozwodzie tj. zgodnej przesłance i wymogach sadowych m.in. jeden z małżonków przebywał na stałe ponad  rok w UK, może zachodzić podstawa do przeprowadzenia rozwodu w trybie zaocznym co nie wymaga obecności stron tj. małżonków bezpośrednio na rozprawie sadowej. Postepowanie rozwodowe prowadzone jest etapowo i jest  z góry określone czasowo i proceduralnie, co pozawala na zaoszczędzenie kosztów w porównaniu z typowym procesem rozwodowym.