Euro Lex Partners® oferuje kompleksowe usługi m.in.:

 • Kompleksowe usługi prawne
 • Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne
 • Rozwiązania dla pracodawców “efektywny biznes”/prawo pracy
 • Specjalistyczne umowy dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
 • Usługi księgowe
 • Tłumaczenia

Kompleksowe Usługi prawne

Euro Lex Partners® oferuje profesjonalne usługi prawne dla biznesu dostosowane do potrzeb i wymogów małych i średnich firm. Proponujemy również indywidulane Pakiety Usług w ramach stałej współpracy prawnej/ biznesowej. Proponujemy usługi prawne z zakresu m.in:

 • Prawo Pracy
 • Prawo Handlowe/ E-Biznes
 • Prawo Cywilne
 • Cywilne – Usługi- transport międzynarodowy
 • Cywilne – Usługi budowlane

Marketingowe oraz biznesowe plany strategiczne

Sporządzanie marketingowych planów strategicznych oraz biznesowych m.in.:

 • Szczegółowe plany rozwoju firmy
 • Zestawienia finansowe „Profit & Loss” (Bilans zysków i strat), „Balance Sheet” (Aktywa i pasywa firmy), „Cash Flow Projection („Przepływ gotówki) oraz „Break-even Analysis” ( Analiza opłacalności)
 • Wizualizacje raportów (diagramy i tabele)
 • Analizy SWOT, TOWS
 • Prognozy finansowe firmy (krótko i długo-terminowe)

Rozwiązania dla pracodawców – efektywny biznes

Kompletne rozwiązania dla pracodawcy w zakresie opracowania i wdrożenia:

 • Umów pracowniczych lub usługowych
 • Procedur dyscyplinarnych
 • Procedur skarg i wniosków
 • Procedur bezpieczeństwa i higieny pracy

Umowy dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Przygotowanie/ sporządzenie projektów umów dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Rodzaje umów:

 • Umowy dotyczące sprzedaży usług, towarów
 • Umowy o dzieło
 • Umowy dystrybucyjne
 • Umowy pożyczki oraz dokumenty gwarancyjne i promisoryjne
 • Ugody/ porozumienia
 • Umowy agencyjne
 • Wezwania do zapłaty
 • Ogólne warunki umów /terms & condition