6 Czerwiec

Sala sądowa powinna być ostatnim miejscem rozwiązywania sporu. Rozprawa bywa mało komfortowa dla każdej ze stron. Jeśli jednak zawodzą próby negocjacji i polubownego rozstrzygnięcia konfliktu, czasem sąd to jedyne rozwiązanie, choć jego wynik dla strony …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 108, UK

1 Maj

Czy warto zawierać formalne umowy? Jaką powinna ona przybrać formę oraz co ważne w jej treści? Te i podobne im pytania zapewne nie raz i niejeden z nas zada. Odpowiedź generalna jest prosta, mianowicie nie tylko warto ale należy ustalenia „przypieczętować” formą umowy pisemnej. Co do szczegołów, sprawa …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 106, UK

20 Luty

Praktyka pokazuje, iż podczas realizacji projektu bodowlanego, czy to komercyjnego czy mieszkaniowego, często pojawiają się komplikacje. Taki jest fakt, wynikający zasadniczo z natury samego projektu ale również coraz częściej z winy wykonawcy jako strony umowy. Częstym problemem są …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 101, UK

12 Grudzień

Nadszedł czas świątecznych przygotowań. Z tym nierozerwalnie wiąże się temat prezentów. Coraz częściej decydujemy się na zakupy przez Internet. W tym kontekście warto więc wspomnieć o pewnych wymogach prawnych obowiązujących przedsiębiorców prowadzących działalność na odległość oraz o pozycji konsumenta uczestniczącego w tego rodzaju obrocie.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 97, UK

14 Listopad

Decyzja o wszczęciu postępowania sądowego nigdy nie jest prosta. Nie tylko z powodu niepewności czy wygramy sprawę, ale przede wszystkim z powodu kosztów. Nigdy nie ma pewności, iż sąd przyzna nam rację, a tym samym będzie szansa na zwrot kosztów. Generalną zasadą bowiem jest, iż …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 95, UK

17 Październik

Dobre imię ma niewątpliwie istotne znaczenie w naszym życiu codziennym. Pracujemy bowiem na nie latami. Niejednokrotnie jednak nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż nasze działania mogą stanowić bezprawne naruszenie reputacji drugiej osoby. Mowa tu o pomówieniu, to jest o takiej werbalnej ekspresji, która skutkuje poniżeniem osoby w oczach innych.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 93, UK

8 Sierpień

Często prawdziwym wyzwaniem jest skuteczne stawienie czoła trudnej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć w życiu codziennym. Niestety próby pominięcia problemu bez podjęcia właściwego działania zazwyczaj kończą się tym, iż problem jedynie narasta. Sytuacje konfliktowe natury prawnej naturalnie wpływają na jakość naszego życia generując stres oraz pochłaniając …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 89, UK

27 Czerwiec

W obecnych czasach zdobycie intratnego i pewnego zlecenia nie jest łatwe. Poziom konkurencji jest wysoki, podobnie jak oczekiwania kontrahentów. Niemniej jednak, perspektywa zdobycia zlecenia może być kusząca. Potencjalnie dobry kontrahent, dobra cena, gotowa siła robocza. I często dalsza perspektywa dobrego zarobku zakrywa tę bliższą, związaną z umową.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 85, UK