5 czerwiec

Czas wypoczynku od pracy gwarantowany jest ustawowo. To jedno z szeregu praw pracowniczych. Zasadniczo to czas wolny od ‘zawodowego’ stresu. Niestety kwestie prawne z nim związane nie zawsze są jasne, często z winy samego pracodawcy, który nie informuje pracownika w ogóle lub informuje go nieczytelnie lub nawet wprowadza w błąd co do podstaw i zakresu tego uprawnienia. Takie działanie niezgodne jest z wymogami określonymi w Employment Rights Act (ERA 1996). Pracownik ma prawo do zapłaty za urlop należny w wymiarze 5.6 tygodnia w danym roku, na który składa się 20 dni urlopu podstawowego (zgodnie z Dyrektrywą UE w tym zakresie) oraz 8 dni urlopu dodatkowego, zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego kraju. Nadto, pracownik ma prawo do …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 158

17 wrzesień

Środowisko miejsca pracy ma ogromne znaczenie dla pracownika. Ponieważ znaczna część czasu spędzana jest właśnie w pracy, wszelkie spory, źródła stresu mocniej odciskają swe piętno i jeśli nie rozwiązane, potęgują stres, poczucie niesprawiedliwości i niezgody. Gromadzony stres często znajduje swe ujście w domu, czyli tam, gdzie nie powinien.

Powstaje więc pytanie – czy, jak i kiedy należy zwrócić pracodawcy uwagę na powód naszego niezadowolenia, a zwłaszcza na określone naruszenia prawa.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 141, UK

14 listopad

Stres w miejscu pracy może mieć poważne konsekwencje w życiu codziennym. W pracy bowiem spędza się znaczną część swojego czasu. Negatywne, ciągłe impulsy nie są więc obojętne, i należy im przeciwdziałać. A trzeba mieć na uwadze fakt, iż na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiedniego, to jest nieszkodliwego środowiska pracy,…

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 120, UK

8 luty

„Mam dość swojego pracodawcy, chcę zrezygnować, ale co będzie dalej? Czy mogę żądać odszkodowania za to, jak mnie traktowano, za brak zainteresowania, mimo że byłem dobrym pracownikiem…?” Oto jedynie przykład z wielu pytań zadawanych przez klientów zmagających się z problemami z zakresu prawa pracy. Często zdarza się, iż …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 100, UK