6 maj

Wynajęcie mieszkania to wbrew pozorom niełatwe zadanie, jeśli pominąć sam etap podpisywania umowy, który może, choć nie musi być bezproblemowy. Najem, a zwłaszcza warunki i tryb jego skutecznego rozwiązania często odbywa się w okolicznościach sporu między stronami. Niestety często do sporu przyczynia się fakt nieprzeczytania umowy przed jej podpisaniem. A jest to przecież podstawowy dokument regulujący najem. Niestety często zdarza się, iż perspektywa zdobycia upragnionego lokalu przesłania obowiązek dokładnego przeczytania umowy i, co ważne, jej zrozumienia.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 156

18 grudzień

Typowa umowa najmu lokalu mieszkalnego gwarantuje właścicielowi prawo powrotu posiadania nieruchomości z chwilą zakończenia terminu umowy. Niemniej obowiązują wówczas określone wymogi prawne dotyczące sposobu wypowiedzenia umowy.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 122, UK

23 marzec

W praktyce popularną formą najmu lokalu mieszkalnego jest tzw. ‘fixed-term assured shorthold tenancy’. Poprzez jej zawarcie najemca uzyskuje prawo do wyłącznego posiadania nieruchomości na czas najmu. Szereg przepisów prawnych ma na celu zapewnienie właściwej ochrony najemcy, m.in. przed nielegalną eksmisją. Pamiętać należy, iż …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 103, UK

8 sierpień

Często prawdziwym wyzwaniem jest skuteczne stawienie czoła trudnej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć w życiu codziennym. Niestety próby pominięcia problemu bez podjęcia właściwego działania zazwyczaj kończą się tym, iż problem jedynie narasta. Sytuacje konfliktowe natury prawnej naturalnie wpływają na jakość naszego życia generując stres oraz pochłaniając …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 89, UK