9 Styczeń

Chcielibyśmy zwrócić uwagę Czytelników na pewne schematy, których świadomość istnienia może niejednokrotnie pomóc w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą. Terminem spajającym poruszoną kwestię jest czas i ‘przedawnienie’. Co to oznacza?

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 98, UK

30 Październik

Choroba to przykra konieczność, uzasadniona przyczyna nieobecności w pracy, wciąż jednak powód do stresu. Wiele zależy od czasookresu nieobecności oraz jej przyczyn. Jest to bowiem zasadnicza wskazówka dla pracodawcy z punktu widzenia oceny zdolności pracownika do pracy, w tym przydatności na dane stanowisko lub do pełnionej funkcji. Może to …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 94, UK

3 Październik

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czy twój pracodawca odpowiada za stres w miejscu pracy? Nie jest tajemnicą, iż w obecnych czasach poziom stresu wzrasta w związku z intensyfikacją oczekiwań pracodawców oraz generalnie z wymogami rynku pracy. Najczęściej boimy się utraty miejsca pracy wobec czego akceptujemy stresujące sytuacje często godząc się na …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 92, UK

20 Wrzesień

Niejeden z nas zapewne spotkał się z sytuacją, w której doszło do naruszenia jego prawa, lecz sprawa nie nadawała się na drogę ugodową. (..) Należy pamiętać, iż wszelkie rozmowy, negocjacje, mediacje muszą mieścić się w pewnych ramach czasowych, albowiem zgłoszenie sprawy do sądu zawsze obwarowane jest terminem. Jeśli taki termin zostanie przekroczony, …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 91, UK

4 Wrzesień

Zasady świadczenia pracy na rzecz pracodawcy najczęściej określane są wyraźnymi zapisami umowy o pracę. Do tego więc dokumentu najczęściej kierujemy swą uwagę, jeśli mamy wątpliwości co do przedmiotu lub zakresu naszych praw i obowiązków. Tymczasem, wiele z nich ma charakter niepisany, dorozumiany. Mowa tu o …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 90, UK

21 Sierpień

Urlop to czas na który czeka większość pracowników. To należny odpoczynek od pracy. Niestety kwestie prawne z nim związane nie zawsze są jasne, często z winy samego pracodawcy, który nie informuje pracownika w ogóle lub informuje go nieczytelnie lub …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 89, UK

8 Sierpień

Często prawdziwym wyzwaniem jest skuteczne stawienie czoła trudnej sytuacji, z którą musimy się zmierzyć w życiu codziennym. Niestety próby pominięcia problemu bez podjęcia właściwego działania zazwyczaj kończą się tym, iż problem jedynie narasta. Sytuacje konfliktowe natury prawnej naturalnie wpływają na jakość naszego życia generując stres oraz pochłaniając …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 89, UK

13 Czerwiec

Wszelkie formy nierównego traktowania w miejscu pracy są niepożądane. Jednakże samo pojęcie dyskryminacji wymaga zawężenia w kontekście prawnym. Do tego, by mogła stanowić podstawę pozwu musi spełniać ściśle określone warunki prawne. Tym samym, jeśli w miejscu pracy pracodawca/menadżer lub inny pracownik uparcie nas ‘dyskryminuje’ …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 84, UK