16 lipiec

Alimenty to często temat budzący wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o ich skuteczną egzekucję. Ta bowiem świadczy o tym, iż rodzic zobowiązany do ich płacenia, uchyla się od swego obowiązku ze szkodą dla dziecka. Powody takiej sytuacji bywają różne, niestety często jest to zwykła niechęć lub złośliwość w zaognionych relacjach …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 111, UK

3 lipiec

Dyskryminacja w miejscu pracy, niezależenie od jej formy i przyczyn, wymaga natychmiastowej reakcji. To zjawisko niepożądane i szkodliwe, nie należy więc na nie przyzwalać poprzez jego cichą akceptację. A niestety często zdarza się, …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 110, UK

19 czerwiec

W ostatnim czasie zauważa się gwałtowny wzrost zainteresowania w zakresie różnych form zatrudnienia, które oferują większą elastyczność warunków pracy. Powoduje to niestety różnorodność na rynku pracy, która skutkuje brakiem czytelnych zasad co do kwalifikacji typu zatrudnienia.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 109, UK

6 czerwiec

Sala sądowa powinna być ostatnim miejscem rozwiązywania sporu. Rozprawa bywa mało komfortowa dla każdej ze stron. Jeśli jednak zawodzą próby negocjacji i polubownego rozstrzygnięcia konfliktu, czasem sąd to jedyne rozwiązanie, choć jego wynik dla strony …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 108, UK

20 maj

Zbliża się okres wypoczynkowy, wobec czego temat związany z uprawnieniem urlopowym wydaje się być na czasie. Zacznijmy więc od ustawowego prawa do płatnego urlopu w wymiarze maksymalnym 28 dni w roku. Wymiar czasu liczony jest w zależności od trybu i czasu zatrudnienia. Oznacza to, iż jeśli …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 107, UK

1 maj

Czy warto zawierać formalne umowy? Jaką powinna ona przybrać formę oraz co ważne w jej treści? Te i podobne im pytania zapewne nie raz i niejeden z nas zada. Odpowiedź generalna jest prosta, mianowicie nie tylko warto ale należy ustalenia „przypieczętować” formą umowy pisemnej. Co do szczegołów, sprawa …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 106, UK

17 kwiecień

Rozwód to decyzja trudna, a życie pisze różne scenariusze, nie zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Bywa, iż to, co wydawało się trwałe, rozpada się na kawałki i nie ma już szans na ponowne złączenie. Co wtedy? Jaką podjąć decyzję? Jest to trudny etap w życiu każdego z małżonków. Dobrze, jeśli strony stać na rozmowę, bez kłótni i głośnych wyrzutów.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 105, UK

3 kwiecień

Praktyka pokazuje, iż pracodawca coraz częściej decyduje się na uruchomienie procedury dyscyplinarnej względem pracownika, któremu postawiono określony zarzut. Ten ostatni może dotyczyć zwykłego naruszenia obowiązków pracowniczych lub poważnego naruszenia (tzw. „gross misconduct”) zagrożonego sankcją natychmiastowego zwolnienia z pracy.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 104, UK

23 marzec

W praktyce popularną formą najmu lokalu mieszkalnego jest tzw. ‘fixed-term assured shorthold tenancy’. Poprzez jej zawarcie najemca uzyskuje prawo do wyłącznego posiadania nieruchomości na czas najmu. Szereg przepisów prawnych ma na celu zapewnienie właściwej ochrony najemcy, m.in. przed nielegalną eksmisją. Pamiętać należy, iż …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 103, UK

6 marzec

Kim jest pracownik? Czy to określenie prawne czy potoczne o małym znaczeniu? Otóż ustalenie statusu pracowniczego osoby odgrywa istotną rolę z wielu powodów. Ma to znaczenie zwłaszcza biorąc pod uwagę określone prawa, które ustawowo zarezerwowane są tylko dla pracowników. Odpowiedź na pytanie czy dana osoba jest pracownikiem nie jest łatwa. Niestety w praktyce często zdarza się, iż …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 102, UK