14 listopad

Stres w miejscu pracy może mieć poważne konsekwencje w życiu codziennym. W pracy bowiem spędza się znaczną część swojego czasu. Negatywne, ciągłe impulsy nie są więc obojętne, i należy im przeciwdziałać. A trzeba mieć na uwadze fakt, iż na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiedniego, to jest nieszkodliwego środowiska pracy,…

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 120, UK

1 listopad

Decyzja wykonawcy w sprawie podjęcia się projektu budowlanego należy niewątpliwie do trudnych. Wbrew pozorom, dotyczy to również etapu przed i wczesno-kontraktowego z uwagi na rodzaj, zakres i skutki omawianego typu zobowiązań.

Artykuł przygotowany dla: Magazyn Budowlany -Dekorator wyd. 2, UK

30 październik

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej ma swe zalety. Przede wszystkim powstaje odrębna jednostka o odrębnej osobowości prawnej, majątku i odpowiedzialności za zobowiązania prawne.

Artykuł przygotowany dla:  Gazeta Londyńska, Wyd. 119, UK

16 październik

Temat urlopu macierzyńskiego , w tym praw i obowiązków z nim związanych, wzbudza ostatnio większe zainteresowanie. Niewątpliwie ma on ogromne znaczenie dla przyszłych matek, które chcą cieszyć się tym czasem a jednocześnie znać swoją pozycję w trakcie urlopu i po jego zakończeniu w miejscu pracy.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 118, UK

2 październik

Wyjście Wielkiej Brytanii (UK) z Unii Europejskiej (UE) to ważny temat dla każdego. Prawną podstawą opuszczenia struktur UE stanowiło formalne powiadomienie Rady Europejskiej przez Premier UK uruchamiające tzw. procedurę z artykułu 50 Traktatu o UE (TEU).

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 117, UK

18 wrzesień

Zjawisko dyskryminacji przez podmioty świadczące usługi być może nie jest powszechne, jest jednak ważne z punktu widzenia społecznego. Temat ma również znaczenie w kontekście tzw. Brexitu. Jak wiadomo, dnia 23 czerwca 2016, Wielka Brytania zagłosowała w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej…

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 116, UK

4 wrzesień

Każdy z nas przez całe życie pracuje na swe dobre imię. Ma ono wartość, którą jednak łatwo naruszyć, a trudno odbudować. Niejednokrotnie nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż swoim działaniem możemy bezprawnie naruszyć reputację drugiej osoby. Mowa tu o pomówieniu, …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 115, UK

21 sierpień

Choroba to przykra konieczność, uzasadniona przyczyna nieobecności w pracy, wciąż jednak powód do stresu. Wiele zależy od czasu okresu nieobecności oraz jej przyczyn. Jest to bowiem zasadnicza wskazówka dla pracodawcy z punktu widzenia oceny zdolności pracownika do pracy, …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 114, UK

8 sierpień

Dnia 26 lipca 2017 Sąd Najwyższy zadecydował, iż opłaty sądowe wprowadzone w 2013 roku w sprawach podlegających jurysdykcji sądów pracy są nielegalne. Tym samym opłaty nie będą już pobierane, a te uiszczone najpewniej będą podlegały zwrotowi. Szacuje się, iż państwo będzie musiało zwrocić około 27 milionów funtów.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 113, UK

31 lipiec

W obecnych czasach, tzw. umowy “zero-godzinowe” stają się popularną formą zatrudnienia, z uwagi na swą przedmiotową elastyczność. Ten typ umów zdefiniowany jest ustawowo w ‘Employment Rights Act’ (1996) (‘ERA 1996) jako umowa o specyficznych cechach.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 112, UK