3 wrzesień

Obecnie w miarę popularną formą zatrudnienia jest tzw. umowa “zero-godzinowa”, a to z uwagi na swą elastyczność. Stanowić ona może walor tak dla pracownika jak i pracodawcy. Ten specyficzny rodzaj umowy określony jest w Ustawie o Prawach Pracowniczych z roku 1996. Mianowicie, na jej mocy pracownik (lub osoba o innym statusie, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy) podejmuje się świadczenia pracy, jeśli takowa zostanie mu zlecona przez pracodawcę. Zwróćmy tu szczególną uwagę na słowo „jeśli” albowiem za nim kryje się element niepewności czy praca w ogóle będzie.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 140, UK

20 sierpień

Wiele wątpliwości pojawia się wokół tematu redukcji. Jest to proces skomplikowany, tak dla pracodawcy, jak i pracownika, a dla tego ostatniego, również trudny i stresujący. Jest to bowiem procedura zwolnienia z pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej ustawowej definicji redukcji. Swym zakresem obejmuje ona trzy typy sytuacji: zakończenie działalności pracodawcy, zamknięcie/likwidacja miejsca pracy oraz likwidacja stanowiska pracy/redukcja miejsc pracy.  Tak więc zwolnienie z pracy w tym trybie musi być związane z  jedną z w/w sytuacji.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 139, UK

6 sierpień

Okres wakacyjny to z założenia czas wypoczynku. Nie zawsze jednak tak jest, zwłaszcza jeśli od pewnego już czasu borykamy się z problemami w miejscu pracy. Niestety znaczną, jeśli nie większą, część naszego czasu spędzamy właśnie w pracy, stąd problemy w niej pojawiające się nie znikają, … Oczywiście warto jest złapać dystans, jednak trzeba mieć na uwadze, iż problem sam się nie rozwiąże, wymaga on podjęcia określonych działań, im wcześniej, tym lepiej. A temu towarzyszy strach. Często słyszymy pytania: Czy warto zgłaszać problem? A co, jeśli stracę wówczas pracę?

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 138, UK

23 lipiec

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej staje się coraz bardziej powszechne. Głównie z uwagi na stosunkowo łagodne wymogi formalne jej założenia. Nie umyka również uwadze element gospodarki czasem, elastyczności i efektywności w tym zakresie. Są różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, dominuje jednak spółka kapitałowa. Albowiem powstaje wówczas podmiot prawny o odrębnej osobowości prawnej, majątku i odpowiedzialności za zobowiązania prawne. Tym samym, jeśli dłużnikiem jest …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 137, UK

9 lipiec

Umowa o pracę zazwyczaj kojarzy się z dokumentem na  piśmie określającym podstawowe prawa i obowiązki stron. Jeśli dochodzi do sytuacji niejasnej lub spornej, tam właśnie poszukuje się wyraźnej odpowiedzi czy rozwiązania. Tymczasem warto wspomnieć o sferze poza pisemnym kontraktem, która jednak obowiązuje i ma bezpośrednie zastosowanie do relacji prawnej pracodawca-pracownik. Co to oznacza?

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 136, UK

25 czerwiec

Rozpoczął się sezon urlopowy, co oznacza aktualność tematu czasu wolnego od pracy. Pracownicy świadczący pracę 5 dni w tygodniu, mają ustawowe prawo do podstawowego, maksymalnego wymiaru 28 dni płatnego urlopu rocznego. Pracodawca może do tego dodać dni ustawowo wolne od pracy, tzw. bank holidays. Najczęściej jednak …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 135, UK

11 czerwiec

Z dniem 25 maja 2018 we wszystkich krajach Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE … czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 134, UK

28 maj

Spory wynikające z różnych relacji prawnych często znajdują swój finał w sądzie. Zdarza się, iż zaraz po jego wystąpieniu jedna ze stron od razu dąży do tego, by sprawę rozstrzygnął sąd. Słyszy się: „Spotkamy się w sądzie!” A sala sądowa powinna być ostatnim miejscem decydowania o sporze. Rozprawa bowiem bywa mało komfortowa dla każdej ze stron. Oczywiście jeśli zawodzą próby negocjacji i polubownego rozstrzygnięcia konfliktu….

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 133, UK

14 maj

Prowadzenie własnej działalności ma wiele zalet, niemniej samo przedsięwzięcie nie należy do łatwych, przynajmniej w sensie formalnym. Argument czasu i elastyczności jest kuszący, aczkolwiek w kontekście kwestii odpowiedzialności, należy mieć na uwadze określone cechy prawne przyporządkowane do danej formy prowadzonej działalności gospodarczej. …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 132, UK

30 kwiecień

Przed podjęciem pracy, na samym początku relacji z nowym pracodawcą, zawarcie umowy na piśmie może zwyczajnie umknąć uwadze. Podstawowe jej warunki ustalane są zwykle ustnie, zwłaszcza w przedmiocie wynagrodzenia. Teoretycznie więc wiemy co, kiedy, gdzie i za ile. Ale praktyka może okazać się nieco bardziej kłopotliwa. Zwłaszcza, gdy po upływie kilku miesięcy wciąż nie ma umowy o pracę jasno określającej jej warunki. Pytanie dlaczego? Zwykłe przeoczenie czy działanie celowe pracodawcy.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 131, UK