15 kwiecień

Dyskryminacja w miejscu pracy to zagadnienie ważne, jednak w większości przypadków, niezwykle trudne do udowodnienia w postępowaniu sądowym. Wynika to przede wszystkim z przyjętej konstrukcji wykazania na zasadzie prawdopodobieństwa przyczyny gorszego lub niekorzystnego traktowania z powodu ściśle określonej przyczyny prawnej. Jedną z nich jest ciąża i związane z nią prawa macierzyńskie.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 130, UK

2 kwiecień

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca w terminie do 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy, ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemną informację określającą podstawowe warunki jego zatrudnienia. Potocznie określamy to mianem umowy o pracę. Jest to wymóg ustawowy, którego zakres przedmiotowy określają przepisy art. 1-4 ustawy Employment Rights Act 1996 („ERA”).

Trzeba pamiętać jednak, iż pisemne warunki zatrudnienia, …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 129, UK

19 marzec

W sporze pracowniczym często pojawiają się związki zawodowe. Pracownik zwraca się do nich o pomoc oczekując profesjonalnego wsparcia w “starciu” z pracodawcą.

W kontekście powyższego pojawia się pytanie, czy przedstawiciel związków zawodowych może być uznany za profesjonalnego doradcę, który, podobnie jak prawnik w razie pomyłki będzie ponosił odpowiedzialność zawodową? To istotne …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 128, UK

18 luty

Przewoźnik międzynarodowego transportu drogowego rzadko kiedy obawia się kontroli granicznej. Czego bowiem miałby się bać? (..) A jednak, praktyka pokazuje jak “łatwo” można wpaść w spiralę problemów celno-skarbowych. Ciosem jest utrata pojazdu, którym przewożone są towary, jeśli w trakcie kontroli okaże się, iż w towarze lub innym miejscu ukryte były towary akcyzowe. Jak odzyskać pojazd, który …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 126, UK

5 luty

Wielonarodowość niestety sprzyja konfliktom, w różnym aspekcie. W naszej praktyce obserwujemy wzrost sporów pracowniczych wynikających z nierównego traktowania pracowników z powodu szeroko pojętej rasy, w tym narodowości. Przyjrzyjmy się zatem zagadnieniu tego rodzaju dyskryminacji odnosząc się do …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 125, UK

22 styczeń

Transfer zatrudnienia należy do niewątpliwie stresujących wydarzeń. Mimo ochrony prawnej, pracownicy objęci transferem często pytają: “Co dalej, czy coś się zmieni, a jeśli tak, to czy na gorsze?” Kwestię tę zasadniczo regulają przepisy: Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 (SI 2006/246) oraz …

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 124, UK

8 styczeń

Czy prawa osób pochodzących z Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii obarczone są ryzykiem w wyniku jej wyjścia ze struktur europejskich? Czy i w jaki sposób dojdzie do wyłączenia bądź ograniczenia prawa swobodnego przepływu osób w celach zatrudnienia?

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 123, UK

18 grudzień

Typowa umowa najmu lokalu mieszkalnego gwarantuje właścicielowi prawo powrotu posiadania nieruchomości z chwilą zakończenia terminu umowy. Niemniej obowiązują wówczas określone wymogi prawne dotyczące sposobu wypowiedzenia umowy.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 122, UK

14 grudzień

W praktyce projektów budowlanych często dokonuje się zleceń prac podwykonawczych. Wynika to zasadniczo z konieczności zapewnienia należytego wykonania specjalistycznej części prac, wymagających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ich wykonawców.

Umowa w przedmiocie prac podwykonawczych stanowi odrębny rodzaj zobowiązania …

Artykuł przygotowany dla: Magazyn Budowlany -Dekorator,  Wyd. 3, UK

27 listopad

Dyskryminacja prawna przybiera różną formę i motywowana jest różnymi przyczynami. Ustawa ‘Equality Act 2010’ w oparciu o dyrektywę Unii Europejskiej ‘Equal Treatment Framework Directive’ (2000/78/EC) wyraźnie zakazuje dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej z powodu niepełnosprawności, lub z powodu okoliczności z niej wynikających.

Artykuł przygotowany dla: Gazeta Londyńska, Wyd. 121, UK